Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Armenia:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 856

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.53.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2015 poz. 1033

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 października 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015–2018, podpisanym w Warszawie dnia 30 września 2015 r.

M.P. 2015 poz. 1032

Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015–2018, podpisany w Warszawie dnia 30 września 2015 r.

M.P. 2015 poz. 84

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-46-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2015 poz. 83

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-45-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2014 poz. 22

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r.

M.P. 2014 poz. 21

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r.

M.P. 2011 nr 81 poz. 815

Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011—2013, podpisanym w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 r.

M.P. 2011 nr 81 poz. 814

Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011—2013, podpisany w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 r.

M.P. 2010 nr 56 poz. 762

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Erewniu dnia 12 marca 2010 r.

M.P. 2010 nr 56 poz. 761

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.

M.P. 2009 nr 81 poz. 1011

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-38-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2009 nr 81 poz. 1010

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-37-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2006 nr 39 poz. 271

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., oraz Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 19 maja 2004 r.

Dz.U. 2006 nr 39 poz. 270

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r. w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 19 maja 2004 r.

Dz.U. 2006 nr 39 poz. 269

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, podpisana w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r.

Dz.U. 2005 nr 221 poz. 1903

Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

Dz.U. 2005 nr 221 poz. 1902

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1047

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1046

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

Dz.U. 2005 nr 66 poz. 577

Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.

Dz.U. 2005 nr 66 poz. 576

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.

Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2352

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.

M.P. 2004 nr 16 poz. 256

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. Nr Z. 110-6-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2001 nr 15 poz. 156

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

Dz.U. 2000 nr 2 poz. 10

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.

Dz.U. 2000 nr 2 poz. 9

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP