Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  amnestia:
 
< powrót
 
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 400

Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o wyłączeniu niektórych ustaw o amnestii i abolicji wobec sprawców niektórych przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych w latach 1944-1989.

Dz.U. 1994 nr 34 poz. 128

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach karnych, przekazywaniu osób skazanych i ekstradycji, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r.

Dz.U. 1990 nr 64 poz. 384

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.

Dz.U. 1990 nr 31 poz. 189

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń.

Dz.U. 1989 nr 64 poz. 390

Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.

Dz.U. 1989 nr 34 poz. 179

Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń.

Dz.U. 1986 nr 26 poz. 126

Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw.

Dz.U. 1984 nr 36 poz. 192

Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii.

Dz.U. 1983 nr 63 poz. 287

Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o amnestii.

Dz.U. 1983 nr 39 poz. 177

Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii.

Dz.U. 1981 nr 29 poz. 158

Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń.

Dz.U. 1977 nr 24 poz. 102

Dekret z dnia 19 lipca 1977 r. o amnestii.

Dz.U. 1974 nr 27 poz. 159

Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o amnestii.

Dz.U. 1969 nr 21 poz. 151

Ustawa z dnia 21 lipca 1969 r. o amnestii.

Dz.U. 1964 nr 27 poz. 174

Dekret z dnia 20 lipca 1964 r. o amnestii.

Dz.U. 1956 nr 11 poz. 57

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii.

Dz.U. 1952 nr 46 poz. 309

Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o amnestii.

M.P. 1947 nr 59 poz. 417

Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1947 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii.

Dz.U. 1947 nr 20 poz. 78

Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii.

M.P. 1946 nr 6 poz. 8

Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii.

Dz.U. 1945 nr 39 poz. 221

Dekret z dnia 22 września 1945 r. o przedłużeniu niektórych terminów przewidzianych dekretem o amnestii.

Dz.U. 1945 nr 28 poz. 172

Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii.

Dz.U. 1939 nr 87 poz. 553

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o amnestii.

Dz.U. 1936 nr 1 poz. 1

Ustawa z dnia 2 stycznia 1936 r. o amnestji.

Dz.U. 1932 nr 91 poz. 782

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o amnestji z powodu wprowadzenia z dniem 1 września 1932 r. jednolitego polskiego kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1928 nr 70 poz. 641

Ustawa z dnia 22 czerwca 1928 r. o amnestji z powodu dziesięciolecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie.

Dz.U. 1923 nr 70 poz. 555

Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie amnestji z powodu uznania granic Rzeczypospolitej.

Dz.U. 1922 nr 83 poz. 743

Układ Polsko-Niemiecki w przedmiocie amnestji na górnośląskim obszarze plebiscytowym, podpisany w Opolu dnia 21 czerwca 1922 r. (zatwierdzony ustawą z dnia 27 lipca 1922 r.).

Dz.U. 1922 nr 65 poz. 581

Ustawa z dnia 27 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu o amnestji na górnośląskim obszarze plebiscytowym wraz z protokułem końcowym, podpisanego w Opolu dnia 21 czerwca 1922 r.

Dz.U. 1922 nr 11 poz. 85

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1922 r. w przedmiocie polsko-niemieckiej umowy amnestyjnej z dnia 1 października 1919 r.

Dz.U. 1922 nr 11 poz. 84

Ustawa z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiej umowy amnestyjnej z dnia 1 października 1919 r. oraz dodatkowej do niej umowy amnestyjnej z dnia 12 lutego 1921 r.

Dz.U. 1921 nr 42 poz. 261

Ustawa z dnia 24 maja 1921 r. w przedmiocie amnestji z powodu uchwalenia Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.

Dz.U. 1921 nr 29 poz. 163

Ustawa z dnia 10 marca 1921 r. w przedmiocie amnestji.

Dz.U. 1920 nr 92 poz. 604

Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie przedłużenia terminu amnestji podatkowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U. 1920 nr 42 poz. 252

Ustawa z dnia 14 maja 1920 r. o udzieleniu amnestji w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U. 1919 nr 98 poz. 517

Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie amnestji przy przekroczeniach przepisów o państwowych podatkach i opłatach stemplowych, obowiązujących na terenie b. Dzielnicy Pruskiej.

Dz.Pr.P.P. 1919 nr 16 poz. 219

Dekret w przedmiocie amnestji z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego.

Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 191

Dekret w przedmiocie amnestji przy przekroczeniach przepisów o podatkach bezpośrednich, opłatach skarbowych oraz podatku od spadków i darowizn.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP