Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Główny Urząd Statystyczny:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 855

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 1400

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

M.P. 2012 poz. 836

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2008–2010

M.P. 2012 poz. 317

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2011 r.

M.P. 2011 nr 99 poz. 1003

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007—2009

Dz.U. 2011 nr 91 poz. 523

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

Dz.U. 2009 nr 113 poz. 939

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

M.P. 2008 nr 40 poz. 358

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2007 r.

Dz.U. 2007 nr 133 poz. 925

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1285

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

Dz.U. 2005 nr 38 poz. 342

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

M.P. 2005 nr 30 poz. 431

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2004 r.

Dz.U. 2004 nr 31 poz. 263

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1044

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1648

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U. 2001 nr 80 poz. 860

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1188

Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Dz.U. 1999 nr 75 poz. 842

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

Dz.U. 1997 nr 10 poz. 52

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

M.P. 1997 nr 6 poz. 54

Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" niektórych obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.U. 1993 nr 75 poz. 354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1978 nr 10 poz. 40

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.

Dz.U. 1977 nr 1 poz. 8

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r.

M.P. 1939 nr 105 poz. 246

Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zatwierdzeniu statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

M.P. 1930 nr 299 poz. 422

Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 grudnia 1930 r. w sprawie wykazu statystycznego towarów służącego za podstawę zgłoszeń statystycznych

M.P. 1930 nr 277 poz. 377

Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP