Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Gruzja:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1588

Oświadczenie Rządowe z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Tbilisi dnia 8 października 2015 r.

Dz.U. 2016 poz. 1587

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Tbilisi dnia 8 października 2015 r.

Dz.U. 2016 poz. 1532

Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

Dz.U. 2016 poz. 1531

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

M.P. 2016 poz. 1117

Postanowienie nr 110.70.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2016 poz. 1116

Postanowienie nr 110.69.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2014 poz. 1011

Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie morskim, podpisaną w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.

M.P. 2014 poz. 1010

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie morskim, podpisana w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.

M.P. 2014 poz. 899

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.

M.P. 2013 poz. 981

Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.

M.P. 2013 poz. 980

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.

M.P. 2013 poz. 702

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-25-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2013 poz. 456

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-18-13 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1179

Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011—2013, podpisanym w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.

Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1178

Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011—2013, podpisany w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.

M.P. 2011 nr 53 poz. 563

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dznia 26 listopada 2010 r.

M.P. 2011 nr 53 poz. 562

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 2010 r.

M.P. 2008 nr 94 poz. 805

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2008 r. nr 110-51-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2008 nr 79 poz. 696

Oświadczenie Rządowe z dnia 2 października 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r.

M.P. 2008 nr 79 poz. 695

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r.

M.P. 2008 nr 71 poz. 638

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2008 r. o użyciu Grupy Obserwatorów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

M.P. 2008 nr 70 poz. 629

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2008 r. nr 110-47-2008 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2008 nr 66 poz. 585

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2008 r. w sprawie kryzysu gruzińskiego

M.P. 2008 nr 64 poz. 561

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-30-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1821

Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.

Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1820

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.

Dz.U. 2006 nr 92 poz. 634

Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.

M.P. 2006 nr 90 poz. 933

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ostatnich wydarzeń w stosunkach gruzińsko-rosyjskich oraz integralności terytorialnej Gruzji

Dz.U. 2005 nr 66 poz. 579

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.

Dz.U. 2005 nr 66 poz. 578

Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.

M.P. 2005 nr 2 poz. 11

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. nr Z.110-55-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2000 nr 87 poz. 979

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

Dz.U. 2000 nr 2 poz. 8

Oświadczenie Rządowe z dnia z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzonego w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.

Dz.U. 2000 nr 2 poz. 7

Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzony w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.

Dz.U. 1993 nr 117 poz. 526

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.

Dz.U. 1993 nr 117 poz. 525

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP