Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  gastronomiczne zakłady:
 
< powrót
 
1 - 100 z 110    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1155

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka

Dz.U. 2015 poz. 461

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1705

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1155

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Dz.U. 2000 nr 30 poz. 377

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 787

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 786

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Dz.U. 1994 nr 15 poz. 52

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Dz.U. 1993 nr 132 poz. 635

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Dz.U. 1993 nr 131 poz. 623

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Dz.U. 1993 nr 92 poz. 427

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.

M.P. 1993 nr 24 poz. 243

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania należnego podatku od towarów i usług o kwoty podatku obrotowego oraz ewidencji, której prowadzenie zwalnia od obowiązku dokonywania spisu z natury.

Dz.U. 1992 nr 99 poz. 495

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Dz.U. 1991 nr 7 poz. 25

Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U. 1990 nr 10 poz. 68

Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 1990 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.

Dz.U. 1990 nr 6 poz. 40

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Dz.U. 1989 nr 74 poz. 442

Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.

Dz.U. 1989 nr 40 poz. 219

Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 15 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.

Dz.U. 1989 nr 35 poz. 194

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych.

Dz.U. 1989 nr 27 poz. 148

Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

M.P. 1988 nr 13 poz. 118

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 12 kwietnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.

Dz.U. 1987 nr 33 poz. 180

Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

Dz.U. 1987 nr 25 poz. 140

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.

Dz.U. 1987 nr 7 poz. 41

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

Dz.U. 1987 nr 2 poz. 16

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.

Dz.U. 1985 nr 13 poz. 58

Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 marca 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U. 1985 nr 11 poz. 48

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

Dz.U. 1985 nr 1 poz. 7

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.

Dz.U. 1984 nr 61 poz. 324

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U. 1984 nr 60 poz. 307

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U. 1984 nr 56 poz. 286

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.

Dz.U. 1984 nr 42 poz. 222

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie wykonywania handlu oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U. 1984 nr 24 poz. 122

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej.

Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Dz.U. 1983 nr 65 poz. 295

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.

Dz.U. 1983 nr 43 poz. 193

Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U. 1983 nr 42 poz. 187

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U. 1983 nr 25 poz. 119

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

Dz.U. 1983 nr 25 poz. 118

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.

Dz.U. 1983 nr 8 poz. 46

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.

M.P. 1983 nr 7 poz. 44

Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o świadczenie usług w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, placówek gastronomicznych, placówek usługowych, zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 146

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

M.P. 1982 nr 16 poz. 132

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 czerwca 1982 r. w sprawie zaopatrywania jednostek gospodarki nie uspołecznionej w artykuły mięsne i obrotu tymi artykułami.

Dz.U. 1982 nr 5 poz. 38

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.

Dz.U. 1982 nr 5 poz. 36

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie uznania niektórych przychodów za podlegające opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń.

M.P. 1982 nr 3 poz. 16

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania.

Dz.U. 1980 nr 22 poz. 85

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1980 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli.

Dz.U. 1980 nr 19 poz. 69

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.

M.P. 1980 nr 17 poz. 86

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 28 czerwca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.

M.P. 1980 nr 13 poz. 59

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 kwietnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

M.P. 1979 nr 16 poz. 102

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1979 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego podczas chłodzenia i przechowywania w magazynach chłodzonych.

M.P. 1977 nr 14 poz. 80

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 maja 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

M.P. 1977 nr 5 poz. 39

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy mięsa i przetworów mięsnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1977 nr 4 poz. 31

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 lutego 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez placówki przemysłu gastronomicznego.

M.P. 1976 nr 20 poz. 92

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 kwietnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.

Dz.U. 1976 nr 8 poz. 39

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracy w niedzielę i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 230

Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U. 1975 nr 35 poz. 191

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.

Dz.U. 1974 nr 40 poz. 236

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

Dz.U. 1974 nr 36 poz. 213

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1974 r. w sprawie pracy w niedziele i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności.

M.P. 1974 nr 28 poz. 171

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 lipca 1974 r. w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.

M.P. 1974 nr 16 poz. 102

Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym.

Dz.U. 1974 nr 10 poz. 62

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych.

Dz.U. 1973 nr 51 poz. 293

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.

M.P. 1973 nr 27 poz. 174

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 11 czerwca 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.

M.P. 1973 nr 22 poz. 128

Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług".

Dz.U. 1973 nr 19 poz. 110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej.

Dz.U. 1972 nr 40 poz. 261

Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 12 września 1972 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

M.P. 1972 nr 31 poz. 173

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

M.P. 1971 nr 43 poz. 272

Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1971 r. w sprawie kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz przestrzegania higieny w zakładach produkujących i wprowadzających je do obrotu.

M.P. 1971 nr 33 poz. 211

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1971 r. w sprawie szczegółowych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych.

M.P. 1971 nr 22 poz. 145

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

Dz.U. 1971 nr 9 poz. 96

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi.

Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245

Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Dz.U. 1970 nr 10 poz. 86

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

M.P. 1969 nr 49 poz. 379

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

M.P. 1968 nr 3 poz. 19

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 stycznia 1968 r. w sprawie produkcji wyrobów ciastkarskich.

M.P. 1967 nr 46 poz. 231

Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania muzyków zatrudnionych w zakładach gastronomicznych i innych uspołecznionych zakładach prowadzących działalność rozrywkową.

Dz.U. 1967 nr 12 poz. 54

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

M.P. 1966 nr 46 poz. 231

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 sierpnia 1966 r. w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez placówki przemysłu gastronomicznego.

M.P. 1966 nr 26 poz. 136

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 maja 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie porcjowania wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych.

Dz.U. 1966 nr 22 poz. 142

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1966 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego.

M.P. 1964 nr 70 poz. 324

Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 7 października 1964 r. w sprawie społecznej kontroli handlu, gastronomii i niektórych usług.

Dz.U. 1964 nr 27 poz. 178

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1964 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i wykonywanie usług handlowych oraz na prowadzenie zakładów przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

M.P. 1963 nr 75 poz. 373

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 1963 r. w sprawie porcjowania wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych.

Dz.U. 1963 nr 45 poz. 256

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

M.P. 1961 nr 10 poz. 56

Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1961 r. w sprawie rozszerzenia zakresu usług stołówek pracowniczych i studenckich.

Dz.U. 1961 nr 4 poz. 27

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad produkcją i obrotem mięsem mielonym lub siekanym chłodzonym lub mrożonym.

Dz.U. 1960 nr 4 poz. 29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

M.P. 1959 nr 75 poz. 399

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 1 sierpnia 1959 r. w sprawie produkcji przetworów i wyrobów garmażeryjnych z ryb, ich zbytu oraz zaopatrzenia prywatnych przetwórni rybnych w surowce do przetwórstwa.

Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Dz.U. 1958 nr 56 poz. 276

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Dz.U. 1958 nr 56 poz. 275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.

M.P. 1955 nr 63 poz. 752

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 1955 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy pobieraniu do badania prób artykułów żywności i niektórych wyrobów przemysłowych mających wpływ na zdrowie człowieka.

Dz.U. 1954 nr 33 poz. 140

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 listopada 1948 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem lodów.

Dz.U. 1954 nr 33 poz. 139

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyborem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

M.P. 1954 nr 6 poz. 165

Zarządzenie Ministrów Zdrowia oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie przepisów sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego.

M.P. 1953 nr 74 poz. 886

Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Handlu Wewnętrznego z dnia 3 lipca 1953 r. w sprawie zmywania naczyń stołowych w zakładach żywienia zbiorowego.

1 - 100 z 110    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP