Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  gospodarka materiałowa:
 
< powrót
 
1 - 100 z 102    Następne >Dz.U. 1994 nr 130 poz. 650

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 329

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji do spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r.

Dz.U. 1993 nr 99 poz. 457

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 25 ust. 4 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej.

Dz.U. 1991 nr 116 poz. 507

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie wykładni art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej

M.P. 1991 nr 19 poz. 139

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1991 r.

M.P. 1991 nr 16 poz. 109

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1991 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie ustalenia norm ilościowych zużycia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych przez kombatantów i inne osoby uprawnione.

Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

M.P. 1990 nr 49 poz. 374

Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ograniczeń w poborze mocy elektrycznej i paliw gazowych w latach 1991-1995.

M.P. 1990 nr 47 poz. 354

Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie zlikwidowania Inspektoratu Gospodarki Materiałowej.

M.P. 1990 nr 3 poz. 27

Obwieszczenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.

M.P. 1989 nr 44 poz. 353

Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.

M.P. 1989 nr 24 poz. 190

Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 21 lipca 1989 r. w sprawie dodatkowych opłat za paliwa i energię zużyte w ilościach przekraczających limit.

M.P. 1989 nr 20 poz. 142

Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu.

M.P. 1989 nr 20 poz. 135

Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.

M.P. 1989 nr 18 poz. 124

Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie racjonalizacji użytkowania energii i paliw w gospodarce narodowej.

M.P. 1989 nr 3 poz. 30

Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 26 stycznia 1989 r. w sprawie wyznaczenia jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu.

Dz.U. 1989 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

M.P. 1988 nr 37 poz. 342

Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.

M.P. 1988 nr 27 poz. 240

Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.

M.P. 1988 nr 25 poz. 216

Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

M.P. 1988 nr 20 poz. 176

Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie stosowania w jednostkach gospodarczych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.

M.P. 1988 nr 16 poz. 132

Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

Dz.U. 1988 nr 14 poz. 109

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Dz.U. 1988 nr 11 poz. 85

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

M.P. 1988 nr 10 poz. 88

Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 25 lutego 1988 r. w sprawie wyznaczenia jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych.

M.P. 1988 nr 10 poz. 86

Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

M.P. 1988 nr 5 poz. 52

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.

M.P. 1987 nr 38 poz. 336

Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 17 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.

M.P. 1987 nr 37 poz. 308

Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.

M.P. 1987 nr 36 poz. 304

Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał regulujących zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstw państwowych.

M.P. 1987 nr 26 poz. 208

Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw realizujących w sposób trwały eksportową produkcję wyrobów przetworzonych.

Dz.U. 1987 nr 25 poz. 139

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1987 r. w sprawie opłat wnoszonych przez jednostki gospodarcze z tytułu nieprzestrzegania normatywów zużycia surowców i materiałów, a także zakazów produkcji wyrobów i stosowania materiałów, paliw oraz technologii wyrobów i świadczenia usług.

M.P. 1987 nr 18 poz. 152

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 6 czerwca 1987 r. w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.

M.P. 1987 nr 17 poz. 143

Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 maja 1987 r. w sprawie ustalenia listy wyrobów przetworzonych, obiektów i usług przeznaczonych na eksport, których produkcja objęta jest gwarancją zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Dz.U. 1987 nr 8 poz. 46

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

M.P. 1987 nr 5 poz. 40

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.

M.P. 1987 nr 3 poz. 24

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 5 stycznia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozszerzenia prawa pierwokupu w odniesieniu do odprzedaży papieru gazetowego oraz papieru i kartonu do druku, pisania i rysowania w latach 1986 i 1987.

M.P. 1986 nr 35 poz. 268

Uchwała nr 203 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.

M.P. 1986 nr 25 poz. 175

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 12 sierpnia 1986 r. w sprawie ograniczenia zakresu obowiązkowego pośrednictwa jednostek obrotu.

M.P. 1986 nr 17 poz. 109

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie dodatkowych opłat za energię elektryczną i paliwa gazowe pobrane ze wspólnych sieci w ilości przekraczającej limit.

M.P. 1986 nr 17 poz. 108

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 30 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.

M.P. 1986 nr 11 poz. 73

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie rozszerzenia prawa pierwokupu w odniesieniu do odprzedaży papieru gazetowego oraz papieru i kartonu do druku, pisania i rysowania w latach 1986 i 1987.

M.P. 1986 nr 3 poz. 17

Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie stosowania w przedsiębiorstwach państwowych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.

Dz.U. 1986 nr 3 poz. 16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262

Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

M.P. 1985 nr 22 poz. 164

Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.

M.P. 1985 nr 2 poz. 14

Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

M.P. 1984 nr 19 poz. 133

Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu surowców wtórnych.

M.P. 1984 nr 13 poz. 96

Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej z dnia 11 maja 1984 r. w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

M.P. 1984 nr 10 poz. 73

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 10 marca 1984 r. w sprawie ustalenia listy paliw, energii i surowców, za których oszczędność osiągniętą w wyniku realizacji poczynań modernizacyjnych przyznaje się jednostkom gospodarczym ulgę w podatku dochodowym.

M.P. 1984 nr 10 poz. 67

Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

M.P. 1984 nr 5 poz. 42

Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie sprzedaży benzyn silnikowych odbiorcom prywatnym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.

M.P. 1984 nr 2 poz. 18

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.

M.P. 1983 nr 38 poz. 223

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 18 listopada 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.

M.P. 1983 nr 38 poz. 218

Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.

M.P. 1983 nr 37 poz. 206

Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

M.P. 1983 nr 36 poz. 202

Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie utworzenia centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów.

M.P. 1983 nr 35 poz. 195

Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie stosowania w przedsiębiorstwach państwowych eksperymentalnego systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców i materiałów.

M.P. 1983 nr 32 poz. 178

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 września 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.

M.P. 1983 nr 11 poz. 58

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 marca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej.

M.P. 1983 nr 8 poz. 48

Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie funduszu surowców wtórnych.

M.P. 1983 nr 2 poz. 14

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 232

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

M.P. 1982 nr 16 poz. 127

Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1982 r. w sprawie utworzenia Inspektoratu Gospodarki Materiałowej.

M.P. 1982 nr 10 poz. 73

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 marca 1982 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.

M.P. 1981 nr 15 poz. 123

Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 15 czerwca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.

M.P. 1981 nr 12 poz. 91

Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1981 r. w sprawie opłat za energię elektryczną pobieraną w domach letniskowych.

M.P. 1978 nr 30 poz. 112

Zarządzenie Ministrów Górnictwa, Energetyki i Energii Atomowej, Hutnictwa oraz Komunikacji z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych paliw stałych.

M.P. 1978 nr 16 poz. 56

Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.

M.P. 1978 nr 16 poz. 55

Zarządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej.

Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.

M.P. 1977 nr 28 poz. 139

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 26 października 1977 r. w sprawie limitowania poboru mocy elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1977 nr 18 poz. 104

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 lipca 1977 r. w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej.

M.P. 1977 nr 12 poz. 72

Zarządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 4 maja 1977 r. w sprawie dysponowania mocą urządzeń elektroenergetycznych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

M.P. 1976 nr 34 poz. 150

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.

Dz.U. 1976 nr 14 poz. 88

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej.

Dz.U. 1976 nr 12 poz. 71

Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej.

Dz.U. 1975 nr 46 poz. 251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1974 nr 23 poz. 138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.

Dz.U. 1973 nr 35 poz. 208

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.

Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów.

Dz.U. 1972 nr 24 poz. 170

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania oraz składu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.

Dz.U. 1972 nr 11 poz. 84

Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.

M.P. 1971 nr 52 poz. 339

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Dz.U. 1971 nr 8 poz. 92

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

M.P. 1970 nr 29 poz. 244

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 sierpnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

M.P. 1970 nr 9 poz. 79

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 marca 1970 r. w sprawie dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej oraz rozdzielania paliw gazowych.

Dz.U. 1969 nr 32 poz. 272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

M.P. 1969 nr 17 poz. 144

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy węgla i brykietów z węgla w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1969 nr 5 poz. 41

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.

M.P. 1966 nr 52 poz. 254

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 26 września 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Dz.U. 1966 nr 45 poz. 279

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

M.P. 1964 nr 62 poz. 286

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zasad przyłączania do wspólnej sieci urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw gazowych.

M.P. 1963 nr 82 poz. 398

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 września 1963 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

M.P. 1963 nr 68 poz. 341

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 16 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Dz.U. 1962 nr 46 poz. 223

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.

M.P. 1958 nr 6 poz. 28

Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy koksu i półkoksu.

M.P. 1957 nr 83 poz. 499

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 września 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

M.P. 1955 nr 40 poz. 389

Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 kwietnia 1955 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

1 - 100 z 102    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP