Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  gospodarka samochodowa:
 
< powrót
 
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 72

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

M.P. 1990 nr 42 poz. 328

Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1985 nr 15 poz. 61

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dz.U. 1984 nr 60 poz. 309

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1984 nr 30 poz. 209

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

Dz.U. 1984 nr 18 poz. 86

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1984 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

M.P. 1984 nr 13 poz. 98

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

M.P. 1983 nr 44 poz. 262

Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1983 nr 26 poz. 148

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 lipca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

M.P. 1983 nr 17 poz. 99

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 kwietnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

M.P. 1982 nr 30 poz. 263

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1982 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

M.P. 1977 nr 18 poz. 103

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

M.P. 1975 nr 30 poz. 190

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 września 1975 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

Dz.U. 1975 nr 25 poz. 133

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach weterynarii.

Dz.U. 1975 nr 7 poz. 38

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników powołanych do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Dz.U. 1974 nr 51 poz. 326

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

M.P. 1974 nr 32 poz. 193

Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 16 września 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku zbierania i odprzedaży olejów mineralnych zużytych.

M.P. 1974 nr 16 poz. 101

Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad premiowania kierowców pojazdów samochodowych i ich pomocników za oszczędne zużycie paliw płynnych.

Dz.U. 1974 nr 7 poz. 40

Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej.

M.P. 1973 nr 55 poz. 310

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1973 r. w sprawie norm przebiegu opon pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P. 1973 nr 21 poz. 126

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarstwa samochodowego i zakładu transportu samochodowego oraz technologicznego i specjalizowanego transportu samochodowego.

Dz.U. 1972 nr 46 poz. 295

Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej.

M.P. 1969 nr 4 poz. 43

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie sposobu odzyskiwania olejów mineralnych z czyściwa oraz trybu postępowania z czyściwem odpadkowym.

M.P. 1968 nr 29 poz. 193

Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym.

M.P. 1968 nr 18 poz. 115

Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 kwietnia 1968 r. w sprawie obowiązku zbierania i odprzedaży olejów mineralnych zużytych (przepracowanych).

M.P. 1968 nr 18 poz. 114

Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 kwietnia 1968 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji gospodarki paliwowo-smarowniczej.

M.P. 1967 nr 3 poz. 12

Uchwała nr 373 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie usprawnienia gospodarki paliwami płynnymi do silników spalinowych, olejami mineralnymi i smarami.

M.P. 1965 nr 39 poz. 220

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie prowadzenia gospodarstwa samochodowego i zakładu transportu samochodowego oraz technologicznego i specjalizowanego transportu samochodowego.

M.P. 1965 nr 37 poz. 214

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie użyczania pojazdów samochodowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej pracownikom tych jednostek lub innym jednostkom gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1963 nr 51 poz. 285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 12 listopada 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych.

Dz.U. 1962 nr 40 poz. 174

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 11 czerwca 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych.

M.P. 1959 nr 4 poz. 17

Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie norm ubytków naturalnych produktów i surowców naftowych.

M.P. 1952 nr 61 poz. 931

Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 czerwca 1952 r. zmieniające zarządzenie o miesięcznych kartach eksploatacyjnych pojazdów mechanicznych.

M.P. 1952 nr 59 poz. 907

Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 czerwca 1952 r. zmieniające zarządzenie o prowadzeniu kart drogowych pojazdów mechanicznych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP