Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  gospodarka uspołeczniona:
 
< powrót
 
M.P. 1992 nr 6 poz. 44

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w 1991 r.

M.P. 1992 nr 5 poz. 35

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w styczniu 1992 r.

M.P. 1992 nr 5 poz. 34

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w drugim półroczu 1991 r.

M.P. 1992 nr 5 poz. 33

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w czwartym kwartale 1991 r.

M.P. 1992 nr 5 poz. 32

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 1991 r.

M.P. 1992 nr 2 poz. 14

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w grudniu 1991 r.

M.P. 1992 nr 2 poz. 12

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 124 poz. 549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za I kwartał 1992 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1992 r.

Dz.U. 1991 nr 46 poz. 202

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

M.P. 1991 nr 33 poz. 248

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej we wrześniu 1991 r.

M.P. 1991 nr 32 poz. 235

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 października 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1991 r.

M.P. 1991 nr 29 poz. 216

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 września 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w sierpniu 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 28 poz. 118

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu skapitalizowania w 1991 r. odsetek od kredytów mieszkaniowych.

M.P. 1991 nr 26 poz. 188

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lipcu 1991 r.

M.P. 1991 nr 26 poz. 187

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w I półroczu 1991 r.

M.P. 1991 nr 19 poz. 140

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w maju 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 18 poz. 80

Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

M.P. 1991 nr 17 poz. 115

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w I kwartale 1991 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 12 poz. 56

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1991 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 30 września 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

M.P. 1991 nr 11 poz. 78

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P. 1991 nr 9 poz. 70

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lutym 1991 r.

M.P. 1991 nr 6 poz. 39

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1990 r. i w II półroczu 1990 r.

M.P. 1991 nr 5 poz. 35

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w 1990 r. i w IV kwartale 1990 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 1991 r.

M.P. 1991 nr 3 poz. 16

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1990 r.

M.P. 1991 nr 3 poz. 15

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 stycznia 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1990 r.

Dz.U. 1991 nr 3 poz. 13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za styczeń 1991 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1991 r.

Dz.U. 1990 nr 87 poz. 505

Ustawa z dnia 30 listopada 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1990 nr 57 poz. 338

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992 oraz rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.

M.P. 1990 nr 42 poz. 331

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w III kwartale 1990 r. i przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 1990 r.

M.P. 1990 nr 38 poz. 303

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 października 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1990 r.

M.P. 1990 nr 30 poz. 245

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 sierpnia 1990 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w II kwartale 1990 r. i przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 1990 r.

M.P. 1990 nr 27 poz. 218

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lipca 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w czerwcu 1990 r.

M.P. 1990 nr 26 poz. 208

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w II półroczu 1989 r.

M.P. 1989 nr 26 poz. 213

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 sierpnia 1989 r. w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej i sferze produkcji materialnej w pierwszym półroczu 1989 r.

M.P. 1989 nr 3 poz. 34

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie wysokości wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1988 r.

M.P. 1989 nr 3 poz. 32

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lutego 1989 r. w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w 1988 r.

Dz.U. 1984 nr 26 poz. 135

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1984 nr 21 poz. 142

Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1984 r. uchylająca uchwałę w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.

Dz.U. 1983 nr 40 poz. 183

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie zakazu nieuzasadnionego podwyższania cen umownych wyrobów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1981 nr 31 poz. 177

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1981 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.

Dz.U. 1981 nr 28 poz. 148

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1981 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1981 nr 21 poz. 105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1979 nr 24 poz. 145

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy.

Dz.U. 1979 nr 22 poz. 131

Rozporządzenie Ministrów Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Finansów z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1979 nr 11 poz. 81

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1979 nr 11 poz. 80

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1978 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1977 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi i zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Dz.U. 1976 nr 6 poz. 33

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 lutego 1976 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Dz.U. 1975 nr 46 poz. 245

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 231

Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. zmieniająca ustawę o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1975 nr 43 poz. 223

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1975 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na niektóre należności budżetowe od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz właściwości organów do udzielania ulg w spłacie, zaniechania ustalania oraz umarzania tych należności.

Dz.U. 1975 nr 37 poz. 201

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi oraz z zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków w bankach spółdzielczych.

Dz.U. 1974 nr 49 poz. 310

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1974 nr 22 poz. 134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1974 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych.

Dz.U. 1974 nr 17 poz. 98

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1974 nr 2 poz. 16

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.

Dz.U. 1973 nr 40 poz. 239

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Finansów z dnia 28 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1971 nr 15 poz. 155

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1971 nr 14 poz. 137

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP