Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  gruźlica:
 
< powrót
 
Dz.U. 2006 nr 82 poz. 572

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny

Dz.U. 2003 nr 67 poz. 633

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.

Dz.U. 1991 nr 14 poz. 66

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U. 1989 nr 33 poz. 177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 116

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania gruźlicy bydlęcej.

Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

M.P. 1971 nr 3 poz. 21

Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komunikacji z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych, których pracownicy są uprawnieni do dodatkowego urlopu ze względu na zagrożenie gruźlicą.

Dz.U. 1970 nr 20 poz. 168

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1970 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą.

Dz.U. 1966 nr 22 poz. 143

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokwaterowań i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę.

Dz.U. 1963 nr 58 poz. 317

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1963 r. w sprawie zgłaszania przypadków gruźlicy.

Dz.U. 1962 nr 12 poz. 56

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy wobec osób przebywających w więzieniach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dz.U. 1961 nr 24 poz. 115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1961 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w zakładach przeciwgruźliczych.

Dz.U. 1960 nr 40 poz. 245

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1960 r. w sprawie zasad przeprowadzania badań w celu wykrywania i leczenia gruźlicy.

Dz.U. 1960 nr 32 poz. 182

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie dokwaterowań i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę.

M.P. 1960 nr 29 poz. 140

Zarządzenie Ministrów Zdrowia, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 25 marca 1960 r. w sprawie terminów i trybu wzajemnego przekazywania przez poradnie przeciwgruźlicze i komisje poborowe wykazów mężczyzn chorych na gruźlicę i ozdrowieńców po przebytej gruźlicy.

Dz.U. 1960 nr 22 poz. 132

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie niektórych orzeczeń, wniosków i wskazań poradni przeciwgruźliczych.

M.P. 1959 nr 40 poz. 180

Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1959 r. w sprawie planowego zwalczania gruźlicy.

Dz.U. 1959 nr 27 poz. 170

Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy.

M.P. 1950 nr 17 poz. 171

Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych sanatoriów dla chorych na gruźlicę.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP