Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Zgromadzenie Narodowe:
 
< powrót
 
M.P. 2016 poz. 457

Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2014 poz. 509

Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2014 poz. 397

Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 29 maja 2014 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2012 poz. 32

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2009 nr 5 poz. 47

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1692

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1372

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

M.P. 2000 nr 43 poz. 831

Protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 2000 nr 40 poz. 777

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 2000 nr 40 poz. 774

Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 6 grudnia 2000 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 2000 nr 39 poz. 752

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

M.P. 1992 nr 26 poz. 185

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1933 nr 106 poz. 130

Protokół Zgromadzenia Narodowego

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP