Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Związek Harcerstwa Polskiego:
 
< powrót
 
M.P. 2011 nr 45 poz. 494

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce

M.P. 1989 nr 10 poz. 82

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P. 1981 nr 19 poz. 174

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P. 1977 nr 31 poz. 152

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 1977 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P. 1975 nr 31 poz. 194

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P. 1969 nr 37 poz. 308

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P. 1965 nr 28 poz. 155

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1965 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

Dz.U. 1965 nr 18 poz. 121

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P. 1959 nr 85 poz. 451

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1959 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P. 1959 nr 55 poz. 260

Zarządzenie nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1959 r. w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji w wyboru z Związku Harcerstwa Polskiego.

Dz.U. 1959 nr 44 poz. 272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania "Związku Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

M.P. 1939 nr 111 poz. 259

Zarządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. w sprawie zwolnienia stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego" od podatku od lokali

M.P. 1936 nr 92 poz. 173

Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Związek Harcerstwa Polskiego".

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP