Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych:
 
< powrót
 
Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

M.P. 1989 nr 7 poz. 67

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1989 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych.

M.P. 1984 nr 24 poz. 166

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1984 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży.

Dz.U. 1976 nr 15 poz. 94

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, określenia wykroczeń, za które członkowie ochotniczych straży pożarnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

M.P. 1975 nr 35 poz. 213

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 października 1975 r. w sprawie zasad powoływania i rozmieszczenia, rejonów działania, norm liczebności i wyposażenia straży pożarnych.

Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U. 1958 nr 52 poz. 248

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP