Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Związek Rzemiosła Polskiego:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1285

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle

Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1445

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.

Dz.U. 1989 nr 35 poz. 196

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestrów cechów, izb rzemieślniczych oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP