Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  złom:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 803

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

M.P. 2009 nr 14 poz. 183

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wzorów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i umowy o dofinansowanie projektu w zakresie Działania 1.1. Złomowanie statków rybackich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006"

Dz.U. 2003 nr 88 poz. 811

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego

Dz.U. 2000 nr 20 poz. 251

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dz.U. 2000 nr 3 poz. 36

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali.

Dz.U. 2000 nr 3 poz. 31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1216

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych w 1999 r.

Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1200

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1998 nr 138 poz. 896

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1998 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz i niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r.

Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1129

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r.

Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1024

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1996 nr 155 poz. 770

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1997 r.

Dz.U. 1996 nr 135 poz. 635

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych w 1996 r.

Dz.U. 1996 nr 135 poz. 628

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.

Dz.U. 1996 nr 66 poz. 328

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r.

Dz.U. 1996 nr 41 poz. 177

Ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.

Dz.U. 1995 nr 154 poz. 801

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r.

Dz.U. 1995 nr 154 poz. 797

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1995 nr 152 poz. 752

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1995 nr 151 poz. 748

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.

Dz.U. 1994 nr 139 poz. 760

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów dla potrzeb lotnictwa cywilnego.

Dz.U. 1994 nr 139 poz. 759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U. 1994 nr 138 poz. 745

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1995 r.

Dz.U. 1994 nr 137 poz. 716

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.

Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1994 nr 45 poz. 180

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U. 1994 nr 45 poz. 179

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.

Dz.U. 1993 nr 128 poz. 593

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U. 1993 nr 128 poz. 592

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

M.P. 1981 nr 23 poz. 211

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

M.P. 1981 nr 21 poz. 197

Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

M.P. 1981 nr 3 poz. 11

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 26 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

Dz.U. 1979 nr 26 poz. 154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania złotem i platyną.

Dz.U. 1978 nr 21 poz. 93

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1978 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną.

M.P. 1977 nr 35 poz. 180

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 14 grudnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

M.P. 1977 nr 35 poz. 172

Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1977 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

Dz.U. 1977 nr 29 poz. 128

Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 30 sierpnia 1977 r. w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi.

M.P. 1976 nr 26 poz. 114

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży surowców wtórnych metali między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1974 nr 21 poz. 126

Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 22 maja 1974 r. w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

M.P. 1974 nr 17 poz. 104

Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

M.P. 1972 nr 38 poz. 212

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie zasad ustalania wartości użytkowej i przeznaczania na złom lub do rozbiórki statków morskich i żeglugi śródlądowej.

M.P. 1954 nr 46 poz. 646

Zarządzenie Ministrów: Hutnictwa, Handlu Wewnętrznego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Kolei z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie zasad i sposobu przyznawania oraz wysokości nagród dla pracowników za ujawnianie w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Dz.U. 1930 nr 47 poz. 399

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1930 r. w sprawie wyrobów złotych i srebrnych przeznaczonych na złom.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP