Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  załoga statków morskich:
 
< powrót
 
1 - 100 z 102    Następne >Dz.U. 2017 poz. 167

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Dz.U. 2016 poz. 340

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

Dz.U. 2016 poz. 338

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

Dz.U. 2014 poz. 1779

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

Dz.U. 2014 poz. 430

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych

Dz.U. 2014 poz. 258

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

Dz.U. 2002 nr 222 poz. 1867

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.

Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich.

Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1156

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.

Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1117

Rozporządzenie Ministra Transportu Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności.

Dz.U. 1998 nr 45 poz. 285

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich.

Dz.U. 1998 nr 9 poz. 34

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich.

Dz.U. 1994 nr 107 poz. 513

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji nr 133 dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjętej w Genewie dnia 30 października 1970 r.

Dz.U. 1994 nr 107 poz. 512

Konwencja nr 133 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r.

Dz.U. 1994 nr 103 poz. 502

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 108 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej krajowych dowodów tożsamości marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 13 maja 1958 r.

Dz.U. 1994 nr 103 poz. 501

Konwencja nr 108 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca krajowych dowodów tożsamości marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 13 maja 1958 r.

Dz.U. 1993 nr 17 poz. 80

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich.

Dz.U. 1992 nr 85 poz. 434

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1992 r. w sprawie określenia wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej wystawiania i dokonywania w niej wpisów.

Dz.U. 1992 nr 67 poz. 340

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

Dz.U. 1992 nr 52 poz. 239

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U. 1992 nr 49 poz. 227

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie kwalifikacji i składu załóg polskich statków morskich.

Dz.U. 1991 nr 73 poz. 322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.

Dz.U. 1991 nr 61 poz. 258

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych.

M.P. 1990 nr 41 poz. 324

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1990 r. w sprawie sposobu sporządzania spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1990 nr 33 poz. 264

Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1990 r. uchylająca uchwałę w sprawie wewnętrznego eksportu marynarskiego.

Dz.U. 1990 nr 6 poz. 40

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Dz.U. 1987 nr 10 poz. 70

Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.

Dz.U. 1984 nr 51 poz. 263

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.

Dz.U. 1984 nr 43 poz. 229

Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie ustalenia składu załóg niezbędnego do bezpiecznej żeglugi polskich statków morskich.

M.P. 1984 nr 16 poz. 113

Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

Dz.U. 1983 nr 53 poz. 238

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.

Dz.U. 1983 nr 52 poz. 232

Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 17 sierpnia 1983 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.

Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

M.P. 1982 nr 12 poz. 87

Uchwała Rady Państwa z dnia 8 kwietnia 1982 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Portowiec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 63

Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Portowiec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Dz.U. 1980 nr 22 poz. 85

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1980 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli.

Dz.U. 1979 nr 14 poz. 96

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych.

M.P. 1978 nr 30 poz. 111

Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1978 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyżywienia załóg na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U. 1978 nr 23 poz. 108

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.

M.P. 1975 nr 9 poz. 51

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1975 r. w sprawie przekazywania na rachunek bankowy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na statkach rybołówstwa morskiego.

Dz.U. 1974 nr 51 poz. 333

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie równoważnych norm czasu pracy w żegludze przybrzeżnej.

M.P. 1974 nr 10 poz. 76

Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

M.P. 1973 nr 20 poz. 118

Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

M.P. 1973 nr 17 poz. 108

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 marca 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.

M.P. 1972 nr 8 poz. 58

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi na polskich statkach morskich.

Dz.U. 1972 nr 8 poz. 52

Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1972 nr 8 poz. 47

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich.

M.P. 1971 nr 44 poz. 283

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 lipca 1971 r. w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi na polskich statkach morskich.

Dz.U. 1971 nr 36 poz. 323

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. oraz Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1971 nr 33 poz. 299

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 października 1971 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.

Dz.U. 1971 nr 9 poz. 96

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi.

Dz.U. 1971 nr 4 poz. 46

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1971 nr 3 poz. 37

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 stycznia 1971 r. w sprawie ustalania składu załóg statków morskich uprawiających żeglugę krajową.

Dz.U. 1970 nr 4 poz. 34

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1970 r. w sprawie obsady łodzi i tratw ratunkowych morskich statków pasażerskich oraz wydawania świadectwa ratownika.

Dz.U. 1969 nr 34 poz. 287

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 listopada 1969 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób zatrudnionych na polskich statkach morskich.

M.P. 1969 nr 31 poz. 230

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków przekraczania granicy i przebywania na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cudzoziemców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.

Dz.U. 1969 nr 25 poz. 191

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 sierpnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej.

Dz.U. 1969 nr 6 poz. 46

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1969 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.

Dz.U. 1967 nr 46 poz. 230

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.

Dz.U. 1967 nr 34 poz. 171

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 lipca 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej.

Dz.U. 1967 nr 18 poz. 82

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.

Dz.U. 1965 nr 55 poz. 353

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy i Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętych w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.

M.P. 1965 nr 49 poz. 265

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.

Dz.U. 1965 nr 28 poz. 186

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

M.P. 1965 nr 21 poz. 97

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków przekraczania granicy i przebywania na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cudzoziemców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.

Dz.U. 1965 nr 6 poz. 25

Rozporządzenie Ministrów Żeglugi, Zdrowia i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji i Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy nurków.

M.P. 1964 nr 40 poz. 187

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1964 r. w sprawie warunków przekraczania granicy i przebywania na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cudzoziemców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.

Dz.U. 1964 nr 39 poz. 264

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Belgii i Algierii w Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

M.P. 1964 nr 33 poz. 146

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 kwietnia 1964 r. w sprawie podziału wynagrodzenia za ratownictwo pomiędzy członków załogi statku.

Dz.U. 1964 nr 12 poz. 74

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 marca 1964 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i rybaków na polskich morskich statkach rybackich.

Dz.U. 1964 nr 9 poz. 61

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lutego 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnianych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U. 1963 nr 7 poz. 40

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 lutego 1963 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i marynarzy na polskich statkach morskich.

Dz.U. 1962 nr 6 poz. 26

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

M.P. 1961 nr 24 poz. 118

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1961 r. w sprawie uchylenia mocy obowiązującej zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie ulg w podatku od wynagrodzeń dla przodujących w pracy najemnych członków załóg na statkach rybołówstwa morskiego oraz w sprawie uznania najemnych członków załóg na statkach rybołówstwa dalekomorskiego za pracowników sezonowych.

M.P. 1960 nr 76 poz. 351

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 września 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Dz.U. 1960 nr 6 poz. 38

Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.

M.P. 1959 nr 10 poz. 38

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 17 stycznia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Dz.U. 1959 nr 9 poz. 50

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1959 nr 8 poz. 45

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 338

Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o zmianie ustawy o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U. 1958 nr 56 poz. 276

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Dz.U. 1958 nr 56 poz. 275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.

Dz.U. 1958 nr 39 poz. 178

Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i marynarzy na polskich morskich statkach handlowych.

Dz.U. 1958 nr 9 poz. 30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 1957 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

M.P. 1957 nr 74 poz. 452

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

M.P. 1957 nr 74 poz. 451

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 24 sierpnia 1957 r. zmieniające zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi dla statków morskich, uprawiających żeglugę międzynarodową pod banderą polską.

M.P. 1956 nr 53 poz. 586

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 maja 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 15 września 1955 r. w sprawie ustalenia wzoru i trybu nadawania i pozbawiania odznaki honorowej "Zasłużony pracownik morza".

Dz.U. 1956 nr 1 poz. 8

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 marca 1949 r. w sprawie kwalifikacji kapitanów i oficerów na polskich morskich statkach handlowych.

M.P. 1955 nr 87 poz. 1068

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 września 1955 r. w sprawie ustalenia wzoru i trybu nadawania i pozbawiania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Morza".

M.P. 1955 nr 58 poz. 710

Uchwała nr 488 Prezydium Rządu z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie ustanowienia Dni Morza oraz honorowej odznaki "Zasłużony Pracownik Morza".

M.P. 1954 nr 122 poz. 1770

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 grudnia 1954 r. w sprawie wyżywienia załóg na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

M.P. 1954 nr 114 poz. 1631

Uchwała Nr 718 Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników kesonowych.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 203

Oświadczenie Rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 202

Konwencja (nr 92) dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1954 nr 37 poz. 160

Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U. 1952 nr 31 poz. 208

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 czerwca 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w kesonach.

Dz.U. 1952 nr 25 poz. 171

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U. 1951 nr 66 poz. 463

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1951 r. w sprawie kwalifikacji personelu kierowniczego na polskich morskich statkach handlowych w żegludze portowej i osłoniętej.

Dz.U. 1950 nr 28 poz. 264

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 czerwca 1950 r. w sprawie kwalifikacji oficerów kulturalno-oświatowych na morskich statkach handlowych.

M.P. 1949 nr 102 poz. 1201

Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie ulg w podatku od wynagrodzeń dla przodujących w pracy najemnych członków załóg na statkach rybołówstwa morskiego oraz w sprawie uznania najemnych członków załóg na statkach rybołówstwa dalekomorskiego za pracowników sezonowych.

1 - 100 z 102    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP