Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zagraniczne przedstawicielstwa w Polsce:
 
< powrót
 
Dz.U. 2014 poz. 635

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o adwokaturze

Dz.U. 2002 nr 110 poz. 968

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1994 nr 138 poz. 743

Rozporządzenie Ministrów Spaw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie legitymacji wydawanych członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych w Polsce oraz innym osobom z nimi zrównanym na podstawie ustaw, umów i powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.

Dz.U. 1992 nr 11 poz. 41

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321

Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33

Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.

Dz.U. 1985 nr 21 poz. 96

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.

Dz.U. 1984 nr 58 poz. 302

Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dz.U. 1984 nr 57 poz. 290

Obwieszczenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 grudnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne.

Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1983 nr 11 poz. 55

Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35

Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273

Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.

Dz.U. 1982 nr 22 poz. 161

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1982 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

M.P. 1979 nr 18 poz. 109

Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży terenów państwowych na rzecz cudzoziemców dewizowych.

Dz.U. 1975 nr 23 poz. 126

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56

Ustawa z dnia 26 marca 1975 r. Prawo celne.

Dz.U. 1975 nr 8 poz. 43

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.

M.P. 1969 nr 49 poz. 380

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1969 r. w sprawie opłaty rejestracyjnej do pojazdów samochodowych i przyczep należących do przedstawicielstw, urzędów, organizacji i osób korzystających z przywilejów dyplomatycznych.

M.P. 1969 nr 42 poz. 337

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1969 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej", trybu jej nadawania, sposobu wręczania i noszenia oraz trybu pozbawiania.

M.P. 1969 nr 36 poz. 274

Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 96

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego.

Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1964 nr 21 poz. 141

Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1964 r. w sprawie legitymacji wydawanych szefom i pracownikom przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innym osobom z nimi zrównanym.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43

Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.

M.P. 1958 nr 38 poz. 222

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie prowadzenia specjalnych rachunków zagranicznych dla przedstawicielstw obcych i pracowników tych przedstawicielstw, będących cudzoziemcami dewizowymi.

Dz.U. 1939 nr 4 poz. 16

Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na zaangażowanie urzędników ryczałtowych w urzędach zagranicznych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP