Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zakaz wywozu i przywozu:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1667

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

Dz.U. 2012 poz. 1040

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie uchylenia zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu

Dz.U. 2008 nr 119 poz. 769

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony

M.P. 2003 nr 21 poz. 324

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1913

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U. 2002 nr 18 poz. 180

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1841

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1038

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

Dz.U. 2001 nr 22 poz. 258

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1283

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U. 1995 nr 151 poz. 749

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych.

Dz.U. 1995 nr 151 poz. 748

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.

Dz.U. 1995 nr 151 poz. 747

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.

Dz.U. 1995 nr 151 poz. 746

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U. 1995 nr 151 poz. 745

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.

Dz.U. 1995 nr 151 poz. 744

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U. 1995 nr 107 poz. 527

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu lądowych min przeciwpiechotnych.

Dz.U. 1995 nr 72 poz. 359

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

M.P. 1994 nr 34 poz. 279

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1994 r. w sprawie wezwania Rządu do ograniczenia tak zwanej listy negatywnej w eksporcie uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Dz.U. 1978 nr 3 poz. 11

Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.

M.P. 1939 nr 203 poz. 510

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 września 1939 r. o warunkach udzielania pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i wywóz towarów za granicę.

M.P. 1939 nr 203 poz. 509

Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. w sprawie powszechnego zezwolenia na przywóz niektórych towarów.

Dz.U. 1939 nr 87 poz. 555

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o zakazie przywozu i wywozu towarów.

M.P. 1939 nr 81 poz. 183

Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 kwietnia 1939 r. o trybie udzielania pozwolenia na prawo wywozu owsa, objętego zakazem wywozu.

Dz.U. 1939 nr 29 poz. 199

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1939 r. o zakazie wywozu owsa.

Dz.U. 1939 nr 13 poz. 76

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.

Dz.U. 1938 nr 22 poz. 197

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu niektórych pasz.

Dz.U. 1938 nr 22 poz. 196

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb.

Dz.U. 1938 nr 1 poz. 3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1937 r. o zakazie wywozu niektórych pasz.

Dz.U. 1937 nr 28 poz. 210

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie zakazu wywozu pszenicy, żyta i owsa oraz produktów ich przemiału.

Dz.U. 1936 nr 36 poz. 281

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.

Dz.U. 1936 nr 36 poz. 280

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1936 r. w sprawie zakazu przywozu towarów.

M.P. 1935 nr 214 poz. 241

Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 10 września 1935 r. L. D. IV. 25560/2/35 w sprawie stosowania zakazu przywozu do zegarów clonych w/g poz. 1173 p. 4 t. c.

M.P. 1934 nr 60 poz. 86

Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 10 marca 1934 r. L.D..IV.8661/3/34 w sprawie stosowania zakazów przywozu niektórych towarów

M.P. 1931 nr 99 poz. 152

Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 602/3/31 z dnia 14 kwietnia 1931 r. w sprawie świadectw pochodzenia urzędów celnych na towary zakazane do przywozu

Dz.U. 1925 nr 112 poz. 799

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 października 1925 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U. 1925 nr 102 poz. 719

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP