Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zaległości podatkowe:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 532

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

M.P. 2016 poz. 20

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Dz.U. 2015 poz. 1649

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2014 poz. 905

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2013 poz. 596

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2013 poz. 537

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2013 poz. 442

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2013 poz. 163

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2013 poz. 90

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2013 poz. 26

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2012 poz. 1008

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2012 poz. 846

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2012 poz. 583

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

M.P. 2012 poz. 319

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2011 nr 71 poz. 706

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

M.P. 2011 nr 50 poz. 557

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2011 nr 39 poz. 446

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2011 nr 31 poz. 361

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2011 nr 8 poz. 75

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1301

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

M.P. 2010 nr 83 poz. 993

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2010 nr 59 poz. 781

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Dz.U. 2010 nr 22 poz. 112

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

M.P. 2009 nr 41 poz. 654

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2009 nr 21 poz. 268

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2009 nr 16 poz. 199

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2009 nr 9 poz. 101

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2009 nr 2 poz. 11

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2009 nr 1 poz. 4

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Dz.U. 2008 nr 152 poz. 950

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą

M.P. 2008 nr 92 poz. 791

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2008 nr 50 poz. 443

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2008 nr 28 poz. 262

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2008 nr 22 poz. 218

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2008 nr 13 poz. 134

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2007 nr 92 poz. 1009

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Dz.U. 2007 nr 71 poz. 476

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

M.P. 2007 nr 58 poz. 663

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2007 nr 42 poz. 483

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2007 nr 30 poz. 332

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Dz.U. 2006 nr 92 poz. 641

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

M.P. 2006 nr 19 poz. 207

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2006 nr 10 poz. 140

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2005 nr 52 poz. 723

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2005 nr 45 poz. 616

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2005 nr 39 poz. 533

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2005 nr 21 poz. 330

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2004 nr 37 poz. 657

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2004 nr 33 poz. 592

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2004 nr 29 poz. 532

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2003 nr 37 poz. 540

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2003 nr 29 poz. 408

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2003 nr 22 poz. 334

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2003 nr 17 poz. 269

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2003 nr 12 poz. 184

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

M.P. 2003 nr 7 poz. 113

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1287

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

M.P. 2002 nr 58 poz. 793

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2002 nr 50 poz. 728

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2002 nr 38 poz. 604

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2002 nr 21 poz. 375

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2002 nr 16 poz. 270

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2001 nr 44 poz. 715

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Dz.U. 2001 nr 40 poz. 463

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dz.U. 2001 nr 39 poz. 459

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw.

M.P. 2001 nr 38 poz. 625

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2001 nr 28 poz. 482

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2001 nr 21 poz. 353

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2001 nr 11 poz. 183

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2001 nr 8 poz. 146

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2000 nr 26 poz. 543

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 2000 nr 8 poz. 173

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.

M.P. 1999 nr 4 poz. 23

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 1998 nr 45 poz. 640

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 1998 nr 25 poz. 372

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 1998 nr 16 poz. 254

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P. 1997 nr 86 poz. 874

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Dz.U. 1938 nr 49 poz. 385

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1938 r. o przekazaniu podległym władzom skarbowym uprawnień w zakresie stosowania ulg w spłacie zaległości w podatku majątkowym, podatku od placów budowlanych, nadzwyczajnej daninie majątkowej oraz daninie lasowej.

Dz.U. 1936 nr 30 poz. 243

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U. 1935 nr 85 poz. 519

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych.

Dz.U. 1935 nr 54 poz. 353

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ulgach w spłacie zaległości z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1935 nr 50 poz. 336

Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 czerwca 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U. 1935 nr 45 poz. 309

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U. 1935 nr 36 poz. 259

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulgowej spłaty zaległości w samoistnych daninach komunalnych.

Dz.U. 1935 nr 33 poz. 241

Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U. 1935 nr 29 poz. 225

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U. 1935 nr 27 poz. 202

Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U. 1935 nr 22 poz. 135

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.

M.P. 1934 nr 150 poz. 199

Zarządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 czerwca 1934 r. o częściowej zmianie Instrukcji z dnia 13 czerwca 1933 r. w sprawie trybu przyjmowania świadczeń w naturze, przewidzianych w art. 27 i 34 ustawy z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy (Dz.U. R.P. Nr 22 poz. 163), na spłatę niektórych zaległych podatków oraz udziału w kosztach robót meljoracyjnych.

Dz.U. 1934 nr 89 poz. 816

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1933 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U. 1933 nr 94 poz. 731

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U. 1933 nr 24 poz. 198

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1933 r. o przyjmowaniu złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej na spłatę zaległości podatkowych.

Dz.U. 1933 nr 1 poz. 7

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zaliczaniu na poczet zaległości podatkowych wynagrodzenia za grunty przymusowo wykupione oraz przejęte na własność Państwa tudzież o przyjmowaniu na spłatę zaległości podatkowych obligacyj 5%-owej państwowej renty ziemskiej i skryptów dłużnych Skarbu Państwa.

Dz.U. 1933 nr 1 poz. 6

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1932 r. o ulgach w spłacie daniny lasowej.

Dz.U. 1933 nr 1 poz. 5

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 15 marca 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych rolników.

Dz.U. 1932 nr 34 poz. 356

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości w państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U. 1932 nr 29 poz. 291

Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U. 1932 nr 25 poz. 221

Ustawa z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP