Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zamówienia rządowe:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 832

Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego

Dz.U. 2014 poz. 1546

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

M.P. 1989 nr 44 poz. 353

Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.

M.P. 1986 nr 18 poz. 127

Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 17 kwietnia 1986 r. w sprawie określenia zakresu, w jakim przedsiębiorstwo nie wpłaca kaucji od inwestycji podejmowanych w celu realizacji zamówień rządowych z dziedziny rozwoju nauki i techniki.

M.P. 1986 nr 6 poz. 37

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację zadań z zakresu rozwoju nauki i techniki.

M.P. 1984 nr 3 poz. 21

Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację wybranych inwestycji.

M.P. 1983 nr 42 poz. 239

Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację szczególnie ważnych zadań z zakresu rozwoju nauki i techniki.

M.P. 1983 nr 38 poz. 218

Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.

M.P. 1983 nr 34 poz. 191

Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie warunków zwiększenia zakresu realizacji urządzeń melioracji wodnych w latach 1984 i 1985.

Dz.U. 1918 nr 19 poz. 55

Dekret w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP