Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zarząd przymusowy:
 
< powrót
 
1 - 100 z 104    Następne >Dz.U. 2016 poz. 883

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Dz.U. 2010 nr 140 poz. 945

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Dz.U. 1991 nr 75 poz. 329

Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1991 nr 64 poz. 278

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru fundacji.

Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Dz.U. 1984 nr 27 poz. 139

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie prowadzenia rejestru fundacji.

Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6

Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Dz.U. 1958 nr 11 poz. 37

Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym.

M.P. 1950 nr 120 poz. 1474

Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 października 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 13 czerwca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P. 1950 nr 107 poz. 1352

Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 21 września 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P. 1950 nr 107 poz. 1349

Obwieszczenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 15 września 1950 r. dotyczące sprostowania błędu w zarządzeniu z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P. 1950 nr 96 poz. 1210

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: "Młyn Elektryczny - Kaszarnia i Olejarnia" wł. Ludwik Kotewicz w Chełmży.

M.P. 1950 nr 94 poz. 1191

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 sierpnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Pabianickie Młyny Parowe "Jedność", Sp. z o.o.

M.P. 1950 nr 85 poz. 1040

Obwieszczenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

M.P. 1950 nr 59 poz. 688

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Elektryczny i Kaszarnia w Raciborzu, wł. Edmunda Ekowskiego.

M.P. 1949 nr 32 poz. 479

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 maja 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie sposobu rozliczania się młynów z otrzymanego do przemiału zboża.

M.P. 1949 nr 31 poz. 454

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 maja 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Praski Młyn Elektryczny" w Warszawie, przy ul. Brzeskiej 8.

M.P. 1949 nr 3 poz. 29

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Adama Rybackiego w Krośniewicach przy ul. Kłodawskiej.

M.P. 1948 nr 86 poz. 973

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 grudnia 1948 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyn Wacława Miernowskiego" w Otwocku.

M.P. 1948 nr 61 poz. 369

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn F. Bąka i B-ci Szymańskich w Pruszkowie.

M.P. 1948 nr 61 poz. 368

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn nr 2511 w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 45.

M.P. 1948 nr 57 poz. 345

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 maja 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Fortuna" w mieście Słomnikach.

M.P. 1948 nr 57 poz. 344

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lutego 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Chmielewskiego i Spółka w miejscowości Spiczyn.

M.P. 1948 nr 57 poz. 343

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 lutego 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny nr 2510 w mieście Zamościu przy ul. Listopadowej 45.

M.P. 1948 nr 42 poz. 177

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Bałakima w Białej k/Rzeszowa.

M.P. 1948 nr 42 poz. 176

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn wł. E. Drożdżyk i spółka w Szczebrzeszynie.

M.P. 1948 nr 42 poz. 175

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Wodno-Elektryczny "Jeże" wł. Roman i Wanda Niewójt w mieście Opatowie.

M.P. 1948 nr 42 poz. 174

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 marca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Włoszczowa.

M.P. 1948 nr 42 poz. 173

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy "Plon" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wohyniu.

M.P. 1948 nr 6 poz. 34

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 stycznia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Gwoździarnia" wł. Finkelstein w Mogile k/Krakowa.

M.P. 1946 nr 95 poz. 177

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 10 września 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Kazimierza Christiani w mieście Wyżne, woj. Rzeszowskie.

M.P. 1946 nr 93 poz. 174

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 7 sierpnia 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Rożnówka w mieście Biłgoraju.

M.P. 1946 nr 74 poz. 138

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 28 maja 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyn Hawryluka" w miejscowości Komorówce.

Dz.U. 1946 nr 62 poz. 342

Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami.

M.P. 1946 nr 58 poz. 104

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 21 maja 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo-Handlowy w Wygodzie.

M.P. 1946 nr 54 poz. 96

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 28 maja 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn w Międzyrzecu Podlaskim.

M.P. 1946 nr 35 poz. 70

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy M. Spokojny w mieście Włodawa.

M.P. 1946 nr 35 poz. 69

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy w mieście Zduńska Wola.

M.P. 1946 nr 34 poz. 68

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Parowy w mieście Radzyniu pow. Grudziądz.

M.P. 1946 nr 34 poz. 67

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny nr 2529, spadkobiercy Kiwa Fuks i Z. Sukacki w mieście Zamościu.

M.P. 1946 nr 33 poz. 66

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo-Automatyczny w mieście Rypinie.

M.P. 1946 nr 33 poz. 65

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny w mieście Dobrzyniu.

M.P. 1946 nr 20 poz. 33

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Biały Boguszewskiej w mieście Chełmie.

M.P. 1946 nr 19 poz. 32

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Michalenko i Ska w mieście Chełmie.

M.P. 1946 nr 18 poz. 31

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Automatyczny Waganiec w mieście Wagańcu.

M.P. 1946 nr 15 poz. 25

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn M. Tylińskiego w mieście Radomiu.

M.P. 1946 nr 14 poz. 23

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Reichmana w mieście Częstochowie.

M.P. 1946 nr 14 poz. 22

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy Goldman i Ska w mieście Puławy.

M.P. 1946 nr 13 poz. 21

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Central" w mieście Lublinie.

M.P. 1946 nr 12 poz. 20

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Piaski w mieście Lublinie.

M.P. 1946 nr 12 poz. 19

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 22 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Zagłoba w mieście Piotrków Kujawski.

M.P. 1946 nr 11 poz. 18

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn B-ci Krauze w mieście Lublinie.

M.P. 1946 nr 10 poz. 17

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Twardowski w mieście Kruszwicy.

M.P. 1946 nr 9 poz. 16

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Udziałowy w mieście Zduńska Wola.

M.P. 1946 nr 9 poz. 15

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Spółkowy w mieście Szadek.

M.P. 1946 nr 8 poz. 13

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Rożnówka w mieście Biłgoraju.

M.P. 1945 nr 54 poz. 123

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyny Klasztorne Kantak i Ska w mieście Koronowie, poz. Bydgoszcz

M.P. 1945 nr 54 poz. 122

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyny Parowe "Cerealia" S. A. w mieście Poznaniu

M.P. 1945 nr 53 poz. 121

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyny Parowe "Neumann i Ska" w mieście Biała Krakowska

M.P. 1945 nr 53 poz. 120

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Sp. Akc. "Hermanka" w mieście Poznaniu i w Zieleńcu, pow. Poznań

M.P. 1945 nr 49 poz. 114

Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 24 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Pleszewskie Młyny Parowe Sp. Akc. w mieście Pleszewie

M.P. 1945 nr 47 poz. 112

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państowego nad koleją wąskotorową Jabłonna - Karczew

M.P. 1945 nr 43 poz. 107

Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Zakłady Przemysłowe "Neptun" I. Mintz i S-ka, Końskie

M.P. 1945 nr 36 poz. 87

Zarządzenie Ministra Informacji i Propagandy z dnia 10 października 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Zakłady Graficzne Braci Albertynów w Warszawie".

M.P. 1945 nr 34 poz. 83

Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 września 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem : "Bracia Socha - Fabryka Mydła" w Chorzowie

M.P. 1945 nr 34 poz. 82

Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 27 września 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Fabryka Fajansu i Wyrobów Ceramicznych "PRUSZKÓW" Salomon Ehrenreich w Pruszkowie"

M.P. 1945 nr 31 poz. 79

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 września 1945 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad hotelem turystycznym na Kalatówkach w Tatrach

M.P. 1945 nr 25 poz. 72

Zarządzenie Ministró Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 14 sierpnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiebiorstwem "Celuloza Nadniemeńska S. A."

M.P. 1945 nr 24 poz. 70

Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 14 sierpnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Garbarnia Skór Chromowych i Galanteryjnych - Gemza - Bolesław Krassowski i Synowie" w Warszawie

M.P. 1945 nr 21 poz. 66

Zarządzenie MInistra Komunikacji z dnia 28 lipca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad kolejami elektrycznymi w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim

M.P. 1945 nr 16 poz. 54

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 lipca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad koleją górską linowo-terenową na szczyt góry Parkowej w Krynicy.

M.P. 1945 nr 16 poz. 53

Rozporządzenie MInistra Komunikacji z dnia 18 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego.

M.P. 1945 nr 15 poz. 52

Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1945 r. w sprawie statutu Tymczasowego Zarządu Państwowego

M.P. 1945 nr 14 poz. 51

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 lipca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego.

M.P. 1945 nr 7 poz. 31

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 maja 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad koleją miejską "Łódzka Kolej Elektryczna S. A.".

M.P. 1945 nr 6 poz. 28

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad hotelem turystycznym na Kalatówkach w Tatrach

M.P. 1945 nr 5 poz. 16

Zarządzenie MInistra Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1945 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych.

M.P. 1945 nr 1 poz. 5

Zarządzenie MInistra Komunikacji z dnia 22 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych

M.P. 1945 nr 1 poz. 4

Zarządzenie MInistra Komunikacji z dnia 21 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad urządzeniami turystycznymi w Zakopanem

M.P. 1945 nr 1 poz. 3

Zarządzenie MInistra Komunikacji z dnia 20 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego

M.P. 1945 nr 1 poz. 2

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1945 r. o ustaleniu przymusowego zarządu państwowego nad Żeglugą na Polskich Drogach Wodnych śródlądowych

M.P. 1945 nr 1 poz. 1

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad Polskimi Liniami Lotniczymi "LOT" sp. z o. o.

M.P. 1939 nr 100 poz. 229

Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1939 r. o ustanowieniu zarządu państwowego nad majątkiem niektórych czesko-słowackich instytucyj kredytowych ziemskich.

M.P. 1939 nr 100 poz. 228

Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1939 r. o ustanowieniu zarządu państwowego nad majątkiem niektórych czesko-słowackich kas oszczędności.

Dz.U. 1939 nr 87 poz. 545

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego Państwa.

M.P. 1939 nr 81 poz. 184

Obwieszczenie Ministerstwa Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1939 r.

M.P. 1939 nr 72 poz. 157

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 marca 1939 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi wąskotorowymi międzymiastowymi kolejami elektrycznymi użytku publicznego znaczenia miejscowego.

M.P. 1939 nr 43 poz. 71

Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1939 r. o ustanowieniu zarządu państwowego nad majątkiem Śląskiego Ziemskiego i Komunalnego Zakładu Kredytowego w Opawie.

M.P. 1939 nr 41 poz. 66

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1939 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad b. majątkiem pocerkiewnym, położonym w m. Płońsku przy ul. Płockiej poz. Nr 111 i stanowiącym własność stowarzyszenia pod nazwą "Zakład Rzemieślniczo-Wychowawczy pod wezwaniem św. Józefa " w Warszawie.

M.P. 1939 nr 9 poz. 15

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 stycznia 1939 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego dla przedsiębiorstwa "Albert Hahn Rohrenwalzwerk".

M.P. 1937 nr 232 poz. 377

Decyzja Ministra Opieki Społecznej w sprawie ustanowienia zarządu państwowego nad majątkiem byłego "Baranowickiego Towarzystwa Pomocy Ubogim"

M.P. 1936 nr 101 poz. 186

Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 kwietnia 1936 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem kościelnym prawosławnym w Płocku.

M.P. 1934 nr 294 poz. 403

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1934 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad znajdującym sie w Polsce mieniem Spółki Akcyjnej pod firmą "Kolej Herby - Kielce, Spółka Akcyjna".

Dz.U. 1932 nr 72 poz. 659

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia instytucyj, powołanych do współdziałania przy stosowaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie.

M.P. 1932 nr 46 poz. 50

Instrukcja Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1932 r. w sprawie zakresu uprawnień i trybu postępowania przymusowego zarządcy państwowego Towarzystwa Kredytowego m. Suwałk

M.P. 1932 nr 31 poz. 37

Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1832 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad Towarzystwem Kredytowem m. Suwałk

Dz.U. 1932 nr 15 poz. 87

Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. i ustawy o przetargu przymusowym i zarządzie przymusowym.

M.P. 1931 nr 123 poz. 187

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 maja 1931 r. o ustaniu przymusowego zarządu państwowego nad dobrami ziemskiemi "Żulowo", b. własnością Włodzimierza Kurnosowa

M.P. 1930 nr 274 poz. 372

Obwieszczenie o uchyleniu przymusowego Zarządu Państwowego nad elektrownią w Sandomierzu

1 - 100 z 104    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP