Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zasady użycia broni przez funkcjonariuszy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 355

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

Dz.U. 2014 poz. 1153

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Dz.U. 2011 nr 116 poz. 675

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

Dz.U. 2007 nr 90 poz. 595

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Dz.U. 2005 nr 234 poz. 1997

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1559

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1399

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej.

Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Dz.U. 1999 nr 51 poz. 526

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.

M.P. 1997 nr 76 poz. 725

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 8 października 1997 r. w sprawie norm wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania.

Dz.U. 1993 nr 101 poz. 465

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.

Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 361

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1991 r. w sprawie uzbrojenia Policji.

Dz.U. 1991 nr 51 poz. 220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U. 1991 nr 26 poz. 104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki.

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Dz.U. 1990 nr 70 poz. 411

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.

Dz.U. 1990 nr 56 poz. 327

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie warunków i sposobów postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Dz.U. 1985 nr 46 poz. 229

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez strażników Państwowej Straży Rybackiej.

Dz.U. 1984 nr 19 poz. 89

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie zasad użycia jednostek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz formacji powołanych do ochrony porządku publicznego lub mienia społecznego, a także zasad użycia przez członków (pracowników) tych jednostek i formacji środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Dz.U. 1984 nr 6 poz. 30

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie warunków użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów.

Dz.U. 1977 nr 37 poz. 162

Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1975 nr 6 poz. 34

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1975 r. w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa.

Dz.U. 1962 nr 65 poz. 315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez osoby spoza Straży Przemysłowej, wyznaczone do pełnienia z bronią służby ochrony mienia społecznego.

Dz.U. 1961 nr 44 poz. 233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1961 r. w sprawie noszenia i użycia broni palnej przez organy ochrony kolei oraz w sprawie działalności tych organów poza obszarem kolejowym.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 44

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez pracowników Straży Przemysłowej.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 42

Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej.

Dz.U. 1959 nr 27 poz. 168

Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zmianie dekretu o ochronie granic państwowych.

Dz.U. 1956 nr 9 poz. 51

Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych.

Dz.U. 1949 nr 18 poz. 110

Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu o Straży Leśnej.

Dz.U. 1946 nr 59 poz. 323

Dekret z dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowej.

Dz.U. 1946 nr 41 poz. 238

Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP