Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zasiłek dla bezrobotnych:
 
< powrót
 
1 - 100 z 149    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1065

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U. 2016 poz. 645

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U. 2015 poz. 149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U. 2014 poz. 1189

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

M.P. 2014 poz. 367

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Dz.U. 2013 poz. 699

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Dz.U. 2013 poz. 674

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

M.P. 2013 poz. 391

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

M.P. 2012 poz. 323

Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

M.P. 2011 nr 42 poz. 465

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

M.P. 2011 nr 39 poz. 447

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1174

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

M.P. 2010 nr 41 poz. 595

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

M.P. 2010 nr 41 poz. 594

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1118

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

M.P. 2009 nr 33 poz. 494

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

M.P. 2008 nr 33 poz. 297

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Dz.U. 2007 nr 115 poz. 793

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 34 poz. 208

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Helsinkach dnia 7 lipca 2006 r.

Dz.U. 2007 nr 34 poz. 207

Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Helsinkach dnia 7 lipca 2006 r.

M.P. 2007 nr 29 poz. 326

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

M.P. 2006 nr 30 poz. 330

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2260

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1747

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1366

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

M.P. 2005 nr 17 poz. 291

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2222

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U. 2004 nr 87 poz. 835

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Dz.U. 2004 nr 28 poz. 245

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

M.P. 2004 nr 10 poz. 154

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

M.P. 2003 nr 40 poz. 588

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

M.P. 2002 nr 35 poz. 554

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 2001 nr 27 poz. 448

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 2001 nr 6 poz. 103

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Dz.U. 2001 nr 6 poz. 56

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1323

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1106

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1998 r.

Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1105

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 7 września 1998 r.

Dz.U. 2000 nr 31 poz. 384

Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

M.P. 2000 nr 25 poz. 526

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 2000 nr 14 poz. 306

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 2000 nr 6 poz. 149

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Dz.U. 1999 nr 63 poz. 716

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych.

M.P. 1999 nr 36 poz. 544

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 1999 nr 26 poz. 406

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Dz.U. 1999 nr 20 poz. 170

Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

M.P. 1999 nr 18 poz. 249

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 1999 nr 6 poz. 71

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Dz.U. 1998 nr 90 poz. 570

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

M.P. 1998 nr 42 poz. 604

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 1998 nr 26 poz. 381

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 1998 nr 15 poz. 222

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 1998 nr 5 poz. 89

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 1997 nr 82 poz. 804

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 1997 nr 50 poz. 483

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Dz.U. 1997 nr 31 poz. 177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

M.P. 1997 nr 30 poz. 292

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

M.P. 1997 nr 8 poz. 62

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Dz.U. 1996 nr 147 poz. 687

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1996 nr 100 poz. 459

Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U. 1996 nr 71 poz. 340

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

M.P. 1996 nr 64 poz. 594

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 1996 nr 47 poz. 457

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Dz.U. 1996 nr 47 poz. 211

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

M.P. 1996 nr 30 poz. 319

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

M.P. 1996 nr 19 poz. 230

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U. 1996 nr 5 poz. 34

Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1995 nr 134 poz. 661

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu.

Dz.U. 1995 nr 73 poz. 363

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

Dz.U. 1995 nr 41 poz. 215

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.

Dz.U. 1995 nr 38 poz. 191

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

M.P. 1995 nr 10 poz. 135

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U. 1994 nr 138 poz. 737

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za okresy niepobierania zasiłku przez bezrobotnych z powodu osiągania przez małżonka dochodu przekraczającego dwukrotnie przeciętne wynagrodzenie.

Dz.U. 1994 nr 108 poz. 516

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

M.P. 1994 nr 57 poz. 486

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.

Dz.U. 1994 nr 43 poz. 165

Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1993 nr 132 poz. 632

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U. 1993 nr 45 poz. 206

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U. 1992 nr 87 poz. 440

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U. 1992 nr 78 poz. 394

Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 84

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.

M.P. 1992 nr 18 poz. 137

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.

Dz.U. 1991 nr 122 poz. 541

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, orientacji i poradnictwa zawodowego, rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy, a także przyznawania świadczeń określonych w przepisach o zatrudnieniu i bezrobociu.

Dz.U. 1991 nr 106 poz. 457

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu.

Dz.U. 1991 nr 33 poz. 141

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego z pomocy społecznej.

Dz.U. 1991 nr 33 poz. 140

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny oraz szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę całości lub części wydatków poniesionych z tytułu przyznawania zasiłku.

M.P. 1991 nr 26 poz. 178

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.

Dz.U. 1990 nr 56 poz. 323

Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu.

M.P. 1990 nr 12 poz. 94

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 446

Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu.

Dz.U. 1935 nr 45 poz. 310

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia.

Dz.U. 1933 nr 50 poz. 394

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1933 r. o świadczeniach z powodu braku pracy dla pracowników umysłowych.

Dz.U. 1933 nr 26 poz. 215

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia.

Dz.U. 1932 nr 58 poz. 556

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Przemysłu i Handlu i Komunikacji o postępowaniu przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych.

1 - 100 z 149    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP