Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zasiłek pogrzebowy:
 
< powrót
 
1 - 100 z 115    Następne >Dz.U. 2016 poz. 1717

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

Dz.U. 2016 poz. 277

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Dz.U. 2015 poz. 1029

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

Dz.U. 2015 poz. 704

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Dz.U. 2015 poz. 355

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji

Dz.U. 2013 poz. 1040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1316

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

Dz.U. 2010 nr 133 poz. 896

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty

M.P. 2010 nr 89 poz. 1038

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2010 nr 60 poz. 790

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2010 nr 41 poz. 597

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2010 nr 10 poz. 109

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2009 nr 76 poz. 949

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2009 nr 54 poz. 763

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

Dz.U. 2009 nr 46 poz. 377

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanym w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Dz.U. 2009 nr 46 poz. 376

Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Dz.U. 2009 nr 46 poz. 375

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Dz.U. 2009 nr 46 poz. 374

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

M.P. 2009 nr 33 poz. 497

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2009 nr 12 poz. 155

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2008 nr 92 poz. 797

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

Dz.U. 2008 nr 91 poz. 574

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa

M.P. 2008 nr 64 poz. 581

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

M.P. 2008 nr 44 poz. 394

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasiłku pogrzebowego

M.P. 2008 nr 18 poz. 193

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2007 nr 88 poz. 968

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2007 nr 55 poz. 626

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2007 nr 34 poz. 401

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2007 nr 14 poz. 152

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1232

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.

Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1231

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.

M.P. 2006 nr 85 poz. 871

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2006 nr 59 poz. 631

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2006 nr 36 poz. 405

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2006 nr 12 poz. 165

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2005 nr 73 poz. 1005

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2005 nr 49 poz. 683

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2005 nr 30 poz. 436

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2005 nr 11 poz. 231

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

Dz.U. 2004 nr 71 poz. 652

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

M.P. 2004 nr 49 poz. 853

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie kwot zasiłku pogrzebowego

Dz.U. 2004 nr 39 poz. 353

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

M.P. 2004 nr 35 poz. 619

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

Dz.U. 2004 nr 28 poz. 245

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

Dz.U. 2004 nr 28 poz. 244

Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

Dz.U. 2004 nr 27 poz. 241

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

M.P. 2004 nr 23 poz. 407

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2004 nr 10 poz. 159

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2006

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

M.P. 2003 nr 53 poz. 848

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2003 nr 41 poz. 604

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2003 nr 26 poz. 379

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

M.P. 2003 nr 10 poz. 151

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1674

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1622

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.

Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1026

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci członków rodziny żołnierza zawodowego.

Dz.U. 2002 nr 86 poz. 791

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy.

M.P. 2002 nr 57 poz. 787

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 2002 nr 36 poz. 569

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

Dz.U. 2002 nr 23 poz. 235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

Dz.U. 2002 nr 23 poz. 234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.

M.P. 2002 nr 19 poz. 347

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 2002 nr 9 poz. 177

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 2001 nr 43 poz. 706

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 2001 nr 27 poz. 453

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 2001 nr 16 poz. 270

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 2001 nr 7 poz. 123

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

Dz.U. 2001 nr 6 poz. 56

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

M.P. 2000 nr 39 poz. 772

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 2000 nr 25 poz. 535

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 2000 nr 14 poz. 321

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 2000 nr 6 poz. 159

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

Dz.U. 1999 nr 51 poz. 526

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.

M.P. 1999 nr 36 poz. 553

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 1999 nr 28 poz. 438

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 1999 nr 18 poz. 255

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

M.P. 1999 nr 6 poz. 78

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U. 1996 nr 61 poz. 283

Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.

Dz.U. 1996 nr 47 poz. 211

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U. 1995 nr 65 poz. 333

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Dz.U. 1995 nr 38 poz. 192

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych.

Dz.U. 1995 nr 30 poz. 154

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Dz.U. 1995 nr 16 poz. 77

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

M.P. 1995 nr 10 poz. 135

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1994 nr 138 poz. 742

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

Dz.U. 1994 nr 53 poz.214

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U. 1993 nr 71 poz. 342

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dz.U. 1991 nr 122 poz. 543

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawców zagranicznych.

Dz.U. 1991 nr 103 poz. 448

Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Dz.U. 1990 nr 44 poz. 259

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

1 - 100 z 115    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP