Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zasiłek wychowawczy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1465

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Dz.U. 2016 poz. 1518

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2015 poz. 114

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2013 poz. 1456

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2011 nr 87 poz. 494

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 33/09

Dz.U. 2006 nr 22 poz. 170

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 39/04

Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Dz.U. 2005 nr 31 poz. 267

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2004 nr 89 poz. 854

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1956

Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 83 poz. 759

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym

Dz.U. 2003 nr 7 poz. 79

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1515

Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Dz.U. 2002 nr 47 poz. 442

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego, innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do tych zasiłków oraz szczegółowych zasad i trybu ich wypłaty.

M.P. 2002 nr 16 poz. 274

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1349

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2001 r. sygn. akt K. 12/2001.

Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1281

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

M.P. 2001 nr 11 poz. 187

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.

Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1104

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

M.P. 2000 nr 11 poz. 239

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.

Dz.U. 1999 nr 68 poz. 761

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków.

Dz.U. 1999 nr 55 poz. 574

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

M.P. 1999 nr 14 poz. 195

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwoty zasiłku wychowawczego.

Dz.U. 1998 nr 165 poz. 1197

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

Dz.U. 1998 nr 25 poz. 131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych.

M.P. 1998 nr 12 poz. 204

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot zasiłku wychowawczego.

M.P. 1997 nr 11 poz. 85

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot zasiłku wychowawczego.

M.P. 1996 nr 71 poz. 664

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot zasiłku wychowawczego.

Dz.U. 1996 nr 61 poz. 283

Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.

Dz.U. 1996 nr 60 poz. 277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych.

M.P. 1996 nr 51 poz. 473

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot zasiłku wychowawczego.

Dz.U. 1995 nr 104 poz. 515

Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1995 nr 16 poz. 77

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U. 1992 nr 41 poz. 179

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1990 nr 76 poz. 454

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 października 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1990 nr 54 poz. 315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1988 nr 3 poz. 14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1987 nr 10 poz. 64

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1987 nr 3 poz. 21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

M.P. 1986 nr 20 poz. 146

Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie sfinansowania skutków wzrostu zasiłków wychowawczych, wynikającego z podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w uspołecznionych zakładach pracy.

Dz.U. 1986 nr 9 poz. 48

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1985 nr 59 poz. 302

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1985 nr 18 poz. 80

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1985 nr 2 poz. 10

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 stycznia 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1981 nr 19 poz. 97

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP