Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zastaw:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1278

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Dz.U. 2016 poz. 297

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1730

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1618

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

Dz.U. 1998 nr 10 poz. 36

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

M.P. 1932 nr 77 poz. 109

Zarządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu z dnia 26 marca 1932 r. w sprawie odebrania koncesji i likwidacji zakładu zastawniczego p. f.: "Wileńskie Towarzystwo Handlowo-Zastawowe Spólka z ogr. odp. w Wilnie".

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP