Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zbrodnie wojenne:
 
< powrót
 
M.P. 2011 nr 70 poz. 690

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

M.P. 2009 nr 46 poz. 675

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2009 r. upamiętniające ofiary zbrodni dokonanych w latach 1937-1939 na Polakach zamieszkałych w ZSRR

Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1028

Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów.

M.P. 2000 nr 11 poz. 198

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2000 r. upamiętniająca 60. rocznicę zbrodni katyńskiej.

M.P. 1996 nr 71 poz. 657

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie ujawnienia miejsc grzebania ofiar zbrodniczej działalności aparatu bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956.

Dz.U. 1976 nr 16 poz. 103

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Dz.U. 1975 nr 28 poz. 150

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przystąpienia Rwandy do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.

Dz.U. 1965 nr 46 poz. 293

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 1965 r. dotyczące przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 1950 r.).

Dz.U. 1947 nr 63 poz. 368

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 czerwca 1947 r. w sprawie ratyfikowania międzynarodowego porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.

Dz.U. 1947 nr 63 poz. 367

Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.

Dz.U. 1947 nr 48 poz. 247

Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Polski do Porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.

M.P. 1947 nr 27 poz. 237

Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 października 1946 r. o odznaczeniach oficerów Wojsk Amerykańskich za pomoc okazaną Polskiej Misji Wojskowej przy ekstradycji i zorganizowaniu transportów niemieckich przestępców wojennych.

Dz.U. 1946 nr 69 poz. 376

Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstwa i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Dz.U. 1945 nr 7 poz. 29

Dekret z dnia 16 lutego 1945 r. o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

M.P. 1937 nr 206 poz. 340

Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu w Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 września 1937 r. o wykazie organizacji eksportowych uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń na wywóz za zwrotem cła jęczmienia standaryzowanego oraz określaniu standartów tego jęczmienia

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP