Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  znaczki pocztowe:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1481

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo pocztowe

Dz.U. 2012 poz. 1529

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1850

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

Dz.U. 2004 nr 12 poz. 107

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1366

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

Dz.U. 2003 nr 70 poz. 647

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1930

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1191

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

Dz.U. 2002 nr 84 poz. 760

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1553

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1120

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

M.P. 2000 nr 42 poz. 817

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

M.P. 2000 nr 24 poz. 507

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 4 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.

M.P. 2000 nr 23 poz. 483

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

M.P. 2000 nr 11 poz. 233

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 5 kwietnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.

M.P. 2000 nr 4 poz. 65

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.

Dz.U. 1999 nr 74 poz. 835

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

Dz.U. 1999 nr 25 poz. 223

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

M.P. 1999 nr 23 poz. 341

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.

Dz.U. 1999 nr 6 poz. 41

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

Dz.U. 1998 nr 107 poz. 674

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

M.P. 1998 nr 15 poz. 221

Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

M.P. 1997 nr 46 poz. 451

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.

M.P. 1997 nr 45 poz. 444

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 11 lipca 1997 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1998 r.

M.P. 1997 nr 31 poz. 294

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.

M.P. 1996 nr 39 poz. 384

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.

M.P. 1996 nr 26 poz. 269

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 17 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.

Dz.U. 1995 nr 117 poz. 564

Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.

M.P. 1945 nr 24 poz. 71

Zarządzenie MInistra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartosci 1 zł. + 9 zł.

M.P. 1945 nr 17 poz. 57

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 lipca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 zł

M.P. 1945 nr 16 poz. 56

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 lipca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 zł

M.P. 1945 nr 10 poz. 42

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 czerwca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 3 zł

M.P. 1945 nr 10 poz. 41

Zarządzenie MInistra Poczt i Telegrafów z dnia 12 czerwca 1945 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego o wartości 6 zł.

M.P. 1945 nr 10 poz. 40

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 czerwca 1945 r. o wprowadzeniu do obiegu znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych

M.P. 1945 nr 7 poz. 33

Zarządzenie MInistra Poczt i Telegrafów z dnia 17 maja 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczka pocztowego wartości 5 zł.

M.P. 1945 nr 7 poz. 32

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 maja 1945 r. o wydaniu znaczka pocztowego

M.P. 1945 nr 6 poz. 27

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 maja 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych dopłaty

M.P. 1945 nr 5 poz. 19

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 kwietnia 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczków pocztowych wartości 50 gr.

M.P. 1945 nr 5 poz. 18

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych

M.P. 1945 nr 5 poz. 17

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczków pocztowych wartości 3 zł.

M.P. 1945 nr 4 poz. 15

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1945 r. o wycofaniu z obiegu znaczka pocztowego 5 zł.

M.P. 1945 nr 4 poz. 14

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych

M.P. 1945 nr 4 poz. 13

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczka pocztowego wartosci 1 zł.

M.P. 1945 nr 4 poz. 12

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 kwietnia 1945 r. o wydaniu znaczka pocztowego wartości 5 zł.

M.P. 1945 nr 1 poz. 7

Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dia 15 marca 1945 o wydaniu znaczków i kartek pocztowych

M.P. 1945 nr 1 poz. 6

Zarządzenie MInistra Poczt i Telegrafów z dnia 15 marca 1945 r. o wydaniu znaczków pocztowych

Dz.U. 1937 nr 24 poz. 155

Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1937 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U. 1936 nr 26 poz. 212

Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1936 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U. 1934 nr 47 poz. 414

Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U. 1934 nr 23 poz. 171

Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U. 1933 nr 80 poz. 576

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem Państwa.

Dz.U. 1933 nr 58 poz. 436

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 lipca 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją fragmentu rzeźby Wita Stwosza z głównego ołtarza w kościele Marjackim w Krakowie.

Dz.U. 1933 nr 46 poz. 370

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.

Dz.U. 1933 nr 46 poz. 369

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 gr z godłem Państwa.

Dz.U. 1933 nr 43 poz. 335

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z nadrukiem "Port Gdańsk".

Dz.U. 1933 nr 37 poz. 303

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji otwarcia Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu.

Dz.U. 1933 nr 23 poz. 188

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 marca 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z podobizną Żwirki i Wigury.

Dz.U. 1933 nr 14 poz. 97

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 lutego 1933 r. o wycofaniu z obiegu niektórych pocztowych znaczków opłaty.

M.P. 1932 nr 224 poz. 257

Instrukcja wydana przez Ministra Skarbu i Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie sprzedaży znaków stemplowych przez urzędy pocztowe.

Dz.U. 1932 nr 65 poz. 612

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lipca 1932 r. o wprowadzeniu w obieg druku w sprawach żywnościowych ze znaczkiem opłaty pocztowej 5 gr.

Dz.U. 1932 nr 33 poz. 352

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 kwietnia 1932 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobiznami Kościuszki, Washingtona i Pułaskiego.

Dz.U. 1932 nr 8 poz. 53

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 stycznia 1932 r. o przywróceniu obiegu nadzwyczajnych pocztowych znaczków opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dz.U. 1931 nr 103 poz. 797

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1931 r. o wycofaniu z obiegu pocztowych znaczków opłaty wartości 25 groszy.

Dz.U. 1930 nr 73 poz. 584

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 września 1930 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty 5, 15, 25 i 30 gr nowej edycji.

Dz.U. 1930 nr 47 poz. 401

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 czerwca 1930 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty 75 gr oraz opłaty 5 gr.

Dz.U. 1930 nr 47 poz. 400

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 maja 1930 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie wymiany niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.

Dz.U. 1928 nr 96 poz. 854

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 listopada 1928 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych 25 gr. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.

Dz.U. 1928 nr 96 poz. 853

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 listopada 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 5, 10 i 25 gr. nowej edycji.

Dz.U. 1928 nr 84 poz. 746

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 września 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych 15 gr. z podobizną Henryka Sienkiewicza.

Dz.U. 1928 nr 72 poz. 652

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1928 r. o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych z opłaconą odpowiedzią ze znaczkiem 15 gr.

Dz.U. 1928 nr 57 poz. 539

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 maja 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Generała Józefa Bema.

Dz.U. 1928 nr 54 poz. 522

Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie wymiany niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.

Dz.U. 1928 nr 50 poz. 485

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 marca 1928 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty nowej edycji 1 zł. z podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego, oraz 50 gr. z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dz.U. 1928 nr 47 poz. 470

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 kwietnia 1928 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty 1 zł. i 50 gr. w bloczkach.

Dz.U. 1928 nr 40 poz. 394

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 lutego 1928 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych ze znaczkiem 15 gr. z podobizną Henryka Sienkiewicza.

Dz.U. 1928 nr 21 poz. 189

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie wymiany niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.

Dz.U. 1928 nr 1 poz. 3

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 grudnia 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych wartości 25 gr. z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dz.U. 1927 nr 86 poz. 775

Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 września 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dz.U. 1927 nr 56 poz. 498

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 czerwca 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Juljusza Słowackiego.

Dz.U. 1927 nr 43 poz. 385

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 8 maja 1927 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych pocztowych znaczków opłaty z podobizną Doktora Karola Kaczkowskiego.

Dz.U. 1927 nr 40 poz. 363

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dz.U. 1927 nr 40 poz. 362

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 kwietnia 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.

Dz.U. 1927 nr 26 poz. 204

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 marca 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Józefa Piłsudskiego.

Dz.U. 1927 nr 24 poz. 191

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 lutego 1927 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty z podobizną Fryderyka Chopina.

Dz.U. 1927 nr 12 poz. 98

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 lutego 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków lotniczych.

Dz.U. 1925 nr 91 poz. 639

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 sierpnia 1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków lotniczych.

Dz.U. 1925 nr 46 poz. 322

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji.

Dz.U. 1925 nr 3 poz. 32

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty przeznaczonych dla polskich urzędów pocztowych w Gdańsku.

Dz.U. 1924 nr 102 poz. 940

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 listopada 1924 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na Skarb gr. 50 gr.".

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP