Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  znak jakości:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1001

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 678

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1577

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1163

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej tusz wieprzowych

Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

M.P. 1990 nr 19 poz. 148

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przyznanie prawa do oznaczenia wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa.

M.P. 1984 nr 16 poz. 117

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa.

M.P. 1984 nr 6 poz. 45

Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa oraz konsekwencji ekonomicznych za nieodpowiednią jakość.

Dz.U. 1979 nr 2 poz. 7

Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

M.P. 1974 nr 38 poz. 219

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 4 listopada 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat związanych z uzyskiwaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.

M.P. 1970 nr 13 poz. 111

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania przez przedsiębiorstwa państwowe odpisów na fundusz rozwoju i fundusz inwestycyjno-remontowy z tytułu produkcji wyrobów oznaczonych znakami jakości.

M.P. 1969 nr 46 poz. 365

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 15 października 1969 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Obróbki Skrawaniem do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości narzędzi powszechnego użytku.

M.P. 1968 nr 37 poz. 261

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania przez przedsiębiorstwa państwowe odpisów na fundusz rozwoju i fundusz inwestycyjno-remontowy z tytułu produkcji wyrobów oznaczonych znakami jakości.

M.P. 1968 nr 32 poz. 217

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 10 lipca 1968 r. w sprawie wykazu wyrobów objętych oznaczaniem znakami jakości oraz jednostek badawczych zobowiązanych do badań laboratoryjnych i badań kontrolnych tych wyrobów.

M.P. 1968 nr 22 poz. 146

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 20 maja 1968 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki w Warszawie do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości wyrobów przemysłu szklarskiego i ceramicznego.

M.P. 1968 nr 13 poz. 85

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 14 marca 1968 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania wyrobów do poszczególnych klas znaków jakości oraz szczegółowych zasad oznaczania wyrobów tymi znakami.

M.P. 1967 nr 60 poz. 286

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 7 października 1967 r. w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.

M.P. 1967 nr 37 poz. 177

Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie bodźców ekonomicznych do rozwoju produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości.

M.P. 1967 nr 36 poz. 173

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych jednostek państwowych i organizacji społecznych do przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.

M.P. 1967 nr 16 poz. 74

Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1967 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.

M.P. 1966 nr 41 poz. 209

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 10 sierpnia 1966 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Mięsnego do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości przetworów mięsnych.

M.P. 1966 nr 17 poz. 98

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 kwietnia 1966 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Transportu Samochodowego do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości sprzętu motoryzacyjnego.

M.P. 1966 nr 7 poz. 56

Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczanych znakiem jakości.

M.P. 1965 nr 49 poz. 266

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 4 września 1965 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i sprzętu rolniczego.

M.P. 1965 nr 36 poz. 206

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1965 r. w sprawie trybu gromadzenia w przedsiębiorstwach państwowych funduszu nagród za produkcję wyrobów oznaczonych znakiem jakości.

M.P. 1965 nr 20 poz. 89

Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczanych znakiem jakości.

M.P. 1965 nr 19 poz. 86

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Farb i Lakierów do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości farb i lakierów.

M.P. 1964 nr 73 poz. 346

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 września 1964 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i urządzeń budowlanych.

M.P. 1963 nr 63 poz. 319

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 sierpnia 1963 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości napojów alkoholowych.

M.P. 1963 nr 51 poz. 261

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 czerwca 1963 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Laboratorium Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego do przyznania prawa oznaczania znakiem jakości wyrobów dziewiarskich i pończoszniczych.

M.P. 1963 nr 28 poz. 147

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 marca 1963 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Laboratorium Gazownictwa do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości aparatów gazowych użytku domowego i komunalnego.

M.P. 1963 nr 21 poz. 114

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości akumulatorów i baterii galwanicznych oraz do oceny i kontroli jakości tych wyrobów.

M.P. 1963 nr 16 poz. 93

Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1963 r. o zmianie uchwały nr 532 z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości.

M.P. 1962 nr 25 poz. 106

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które powinny być w pierwszej kolejności objęte oznaczaniem znakiem jakości.

M.P. 1962 nr 20 poz. 87

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1962 r. w sprawie trybu gromadzenia przez przedsiębiorstwa państwowe funduszu nagród na produkcję wyrobów oznaczonych znakiem jakości.

M.P. 1961 nr 98 poz. 409

Uchwała nr 532 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości.

M.P. 1961 nr 93 poz. 398

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 listopada 1961 r. w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.

M.P. 1961 nr 80 poz. 337

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Spółdzielni Mleczarskich do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości wyrobów mleczarskich.

M.P. 1961 nr 7 poz. 38

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 stycznia 1961 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 marca 1959 r. w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.

M.P. 1959 nr 30 poz. 142

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 marca 1959 r. w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.

M.P. 1959 nr 30 poz. 141

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 marca 1959 r. w sprawie zasad przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości, sposobu znakowania i formy graficznej znaku.

M.P. 1958 nr 97 poz. 531

Uchwała nr 426 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP