Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  znalezione rzeczy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 979

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych

Dz.U. 2015 poz. 397

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

Dz.U. 1991 nr 36 poz. 156

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczy znalezionych.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242

Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122

Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.

Dz.U. 1972 nr 30 poz. 210

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Komunikacji oraz Żeglugi z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego oraz w pomieszczeniach i urządzeniach związanych z tym transportem.

Dz.U. 1971 nr 22 poz. 209

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1971 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1971 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym.

Dz.U. 1971 nr 19 poz. 185

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1971 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym.

M.P. 1967 nr 65 poz. 312

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych.

M.P. 1967 nr 14 poz. 69

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lutego 1967 r. w sprawie sposobu przechowywania znalezionych przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej.

Dz.U. 1966 nr 22 poz. 141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP