Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zobowiązania podatkowe:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 1649

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2012 poz. 583

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

M.P. 2011 nr 71 poz. 706

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1306

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Dz.U. 2010 nr 142 poz. 961

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2010 r. sygn. akt SK 21/08

Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1426

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1425

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1388

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

Dz.U. 2009 nr 59 poz. 488

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Dz.U. 2008 nr 116 poz. 734

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1120

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Dz.U. 2007 nr 110 poz. 758

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Dz.U. 2007 nr 93 poz. 622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

Dz.U. 2006 nr 108 poz. 738

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Dz.U. 2002 nr 58 poz. 530

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.

Dz.U. 2001 nr 40 poz. 463

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dz.U. 2001 nr 39 poz. 459

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.

Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1200

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1119

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1997 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

M.P. 1997 nr 77 poz. 727

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P. 1997 nr 5 poz. 39

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie zaniechania poboru niektórym bankom spółdzielczym podatku dochodowego.

M.P. 1997 nr 1 poz. 4

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

M.P. 1997 nr 1 poz. 3

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1997 r.

M.P. 1997 nr 1 poz. 2

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez organy podatkowe zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika.

Dz.U. 1996 nr 157 poz. 805

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1996 nr 157 poz. 804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dz.U. 1996 nr 112 poz. 539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

M.P. 1996 nr 84 poz. 746

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1996 r. uchylające zarządzenie z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz warunków tego zaniechania.

M.P. 1996 nr 84 poz. 745

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów przedsiębiorstw działających przy zakładach karnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

M.P. 1996 nr 84 poz. 744

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych towarów i usług.

M.P. 1996 nr 84 poz. 743

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U. 1996 nr 75 poz. 357

Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1995 nr 148 poz. 721

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Dz.U. 1995 nr 148 poz. 720

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

M.P. 1995 nr 66 poz. 742

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U. 1982 nr 15 poz. 119

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1982 r. w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U. 1979 nr 29 poz. 172

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1979 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U. 1979 nr 24 poz. 145

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy.

Dz.U. 1978 nr 13 poz. 58

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu.

Dz.U. 1978 nr 11 poz. 47

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1978 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej.

Dz.U. 1978 nr 9 poz. 39

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U. 1978 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1977 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi i zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Dz.U. 1977 nr 18 poz. 71

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych.

Dz.U. 1977 nr 16 poz. 65

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.

Dz.U. 1977 nr 14 poz. 57

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.

Dz.U. 1977 nr 5 poz. 24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego do niektórych grup podatników.

Dz.U. 1976 nr 29 poz. 173

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U. 1976 nr 18 poz. 112

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1976 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych.

Dz.U. 1976 nr 4 poz. 25

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie opodatkowania przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych.

Dz.U. 1975 nr 43 poz. 223

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1975 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na niektóre należności budżetowe od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz właściwości organów do udzielania ulg w spłacie, zaniechania ustalania oraz umarzania tych należności.

Dz.U. 1975 nr 37 poz. 202

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych.

Dz.U. 1975 nr 21 poz. 115

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1975 r. w sprawie ulg podatkowych dla rolników i niektórych zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych.

Dz.U. 1975 nr 12 poz. 72

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła.

Dz.U. 1974 nr 26 poz. 155

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U. 1974 nr 22 poz. 134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1974 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych.

Dz.U. 1973 nr 46 poz. 274

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie opodatkowania osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą, osiągających przychody na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1968 nr 23 poz. 152

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie regulowania zobowiązań podatkowych czekami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

M.P. 1965 nr 40 poz. 224

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia uprawnień na organy finansowe szczebla wojewódzkiego w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla osób niewidomych.

M.P. 1958 nr 88 poz. 492

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1958 r. w sprawie przeniesienia uprawnień na organy finansowe szczebla wojewódzkiego w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla osób niewidomych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP