Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zwalczanie chorób wenerycznych:
 
< powrót
 
Dz.U. 2013 poz. 947

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dz.U. 1999 nr 21 poz. 195

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Dz.U. 1990 nr 6 poz. 40

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Dz.U. 1971 nr 5 poz. 60

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1971 r. w sprawie współdziałania organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych.

Dz.U. 1964 nr 34 poz. 223

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1964 r. w sprawie badań lekarskich mających na celu wykrywanie chorób wenerycznych.

Dz.U. 1958 nr 56 poz. 276

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Dz.U. 1950 nr 36 poz. 338

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 1950 r. w sprawie prowadzenia rejestru i przesyłania doniesień dotyczących chorób wenerycznych.

Dz.U. 1949 nr 51 poz. 394

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.

Dz.U. 1946 nr 18 poz. 119

Dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.

Dz.U. 1933 nr 13 poz. 92

Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie: I. zgłoszenia przez Polskę przystąpienia do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.; II. złożenia dokumentów ratyfikacyjnych i zgłoszenia przystąpienia przez niektóre Państwa do powyższego porozumienia.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP