Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  związki i porozumienia komunalne:
 
< powrót
 
Dz.U. 2013 poz. 594

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

Dz.U. 2003 nr 69 poz. 636

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.

Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1319

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych.

Dz.U. 1990 nr 34 poz. 200

Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191

Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym

Dz.U. 1938 nr 74 poz. 524

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 września 1938 r. o rozciągnięciu mocy art. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej oraz o zniesieniu związków wspierania ubogich na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

M.P. 1937 nr 125 poz. 197

Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Komunalnych Kas Oszczędności w Katowicach

M.P. 1937 nr 123 poz. 191

Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Komunalnych Kas Oszczędności we Lwowie

M.P. 1937 nr 122 poz. 188

Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie.

Dz.U. 1936 nr 56 poz. 410

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o związkach komunalnych kas oszczędności.

Dz.U. 1935 nr 82 poz. 506

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych.

Dz.U. 1932 nr 97 poz. 836

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania zarządów obwodowych Funduszu Bezrobocia przy powierzaniu swych czynności gminom miejskim i wiejskim, powiatowym związkom komunalnym, kasom chorych i innym instytucjom społecznym oraz państwowym urzędom pośrednictwa pracy.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 809

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o dochodzeniu roszczeń pieniężnych i egzekucji należności pieniężnych, opartych na tytułach prywatno-prawnych, przypadających od związków komunalnych.

M.P. 1931 nr 210 poz. 285

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o nadaniu korporacji prawa publicznego Nowogródzkiemu Wojewódzkiemu Związkowi Międzykomunalnemu Opieki Społecznej.

Dz.U. 1929 nr 85 poz. 634

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 listopada 1929 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1929 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o związkach międzykomunalnych.

Dz.U. 1928 nr 39 poz. 386

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o związkach międzykomunalnych.

Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 151

Dekret w przedmiocie skarbowości powiatowych związków komunalnych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP