Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Światowa Organizacja Handlu WTO:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1388

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Dz.U. 2016 poz. 499

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

M.P. 2003 nr 39 poz. 577

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1649

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji Ministerialnej o handlu towarami technologii informatycznej (ITA), podpisanej w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.

Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1648

Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej (ITA) podpisana w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.

Dz.U. 2002 nr 31 poz. 283

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Dz.U. 1999 nr 80 poz. 908

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.

Dz.U. 1998 nr 34 poz. 195

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

M.P. 1997 nr 67 poz. 657

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. - Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.

Dz.U. 1996 nr 32 poz. 143

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

Dz.U. 1996 nr 9 poz. 54

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

Dz.U. 1995 nr 118 poz. 570

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U. 1995 nr 98 poz. 485

Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1995 nr 98 poz. 484

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.

Dz.U. 1995 nr 98 poz. 483

Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.

Dz.U. 1995 nr 72 poz. 357

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1995 nr 34 poz. 164

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP