Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Światowy Związek Pocztowy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2014 poz. 1825

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Ósmego Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszego Protokołu dodatkowego do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r.

Dz.U. 2014 poz. 1824

Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszy Protokół dodatkowy do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r.

Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1495

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Siódmego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.

Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1494

Umowa Międzynarodowa Siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.

Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1209

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Szóstego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Pekinie dnia 15 września 1999 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1208

Szósty Protokół Dodatkowy sporządzony w Pekinie dnia 15 września 1999 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 2003 nr 123 poz. 1150

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Pekinie dnia 15 września 1999 r.

Dz.U. 2003 nr 123 poz. 1149

Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych sporządzone w Pekinie dnia 15 września 1999 r.

Dz.U. 1997 nr 36 poz. 217

Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Piątego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego (UPU), sporządzonego w Seulu dnia 14 września 1994 r.

Dz.U. 1997 nr 36 poz. 216

Piąty protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Seulu dnia 14 września 1994 r.

Dz.U. 1979 nr 13 poz. 90

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Drugim protokole dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonym w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.

Dz.U. 1978 nr 12 poz. 52

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Drugiego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.

Dz.U. 1978 nr 12 poz. 51

Drugi protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.

Dz.U. 1976 nr 19 poz. 124

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonym w Tokio dnia 14 listopada 1969 r.

Dz.U. 1976 nr 18 poz. 120

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Indonezję i Haiti Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1974 nr 49 poz. 315

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1974 nr 45 poz. 267

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Tokio dnia 14 listopada 1969 r.

Dz.U. 1974 nr 45 poz. 266

Protokół Dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Tokio dnia 14 listopada 1969 r.

Dz.U. 1972 nr 2 poz. 11

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Fidżi Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1971 nr 2 poz. 28

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Turcję Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1970 nr 28 poz. 240

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Gwineę Równikową oraz Nepal Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1970 nr 21 poz. 176

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1970 nr 10 poz. 91

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwatemalę Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1970 nr 3 poz. 24

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1969 nr 29 poz. 232

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 września 1969 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1967 nr 42 poz. 210

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 października 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1967 nr 42 poz. 209

Konstytucja Światowego Związku Pocztowego wraz z Protokołem końcowym i oświadczeniami złożonymi podczas podpisywania aktów, Układ między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, Układ dodatkowy do Układu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, sporządzone w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1964 nr 45 poz. 314

Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii i Gwatemali do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.

Dz.U. 1964 nr 45 poz. 311

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 1964 r. w sprawie przystąpienia Sierra Leone, Algierii i Ugandy do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.

Dz.U. 1939 nr 71 poz. 481

Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1939 nr 71 poz. 480

Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1939 nr 71 poz. 479

Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1939 nr 53 poz. 339

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie przystąpienia Syjamu do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1939 nr 25 poz. 168

Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Guatemalę dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1938 nr 80 poz. 546

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 września 1938 r. w sprawie stosowania w koloniach portugalskich umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1938 nr 37 poz. 316

Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Honduras dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1938 nr 30 poz. 272

Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Portugalię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1937 nr 88 poz. 640

Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 1937 r. w sprawie stosowania do Adenu i Birmanii postanowień umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1937 nr 74 poz. 545

Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Jugosławię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1937 nr 49 poz. 385

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 czerwca 1937 r. w sprawie złożenia przez Albanię dokumentu ratyfikacyjnego Umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1937 nr 30 poz. 235

Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez San Domingo i Peru dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1937 nr 12 poz. 87

Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Liberii do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1936 nr 73 poz. 523

Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1935 nr 93 poz. 589

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do Umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U. 1935 nr 93 poz. 588

Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa konwencja pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie dotyczące zleceń pocztowych i Porozumienie dotyczące prenumeraty gazet i czasopism, podpisane w Kairze dnia 20 marca 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP