Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  święta:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 622

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa

Dz.U. 2015 poz. 90

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy

Dz.U. 2015 poz. 43

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2007 nr 35 poz. 214

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym

Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1296

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

M.P. 2005 nr 71 poz. 976

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości

M.P. 2004 nr 37 poz. 648

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Życia

Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

M.P. 1998 nr 30 poz. 414

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.

M.P. 1997 nr 82 poz. 793

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 1997 r. z okazji Święta 11 Listopada.

Dz.U. 1997 nr 41 poz. 254

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1997 nr 41 poz. 252

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1997 nr 41 poz. 251

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1996 nr 5 poz. 43

Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 481

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 479

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1993 nr 58 poz. 534

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1993 r. w sprawie 75 rocznicy odzyskania niepodległości.

Dz.U. 1992 nr 60 poz. 303

Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego.

Dz.U. 1991 nr 117 poz. 511

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 355

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.

Dz.U. 1990 nr 57 poz. 338

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992 oraz rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.

Dz.U. 1990 nr 28 poz. 160

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Dz.U. 1990 nr 28 poz. 159

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

M.P. 1989 nr 35 poz. 277

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1989 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1990 r.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 34

Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.

Dz.U. 1988 nr 42 poz. 329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.

Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162

Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.

Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1984 nr 51 poz. 263

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

M.P. 1971 nr 5 poz. 30

Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 22 stycznia 1971 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Handlu".

Dz.U. 1960 nr 51 poz. 297

Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy.

Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Dz.U. 1950 nr 19 poz. 157

Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym.

Dz.U. 1945 nr 32 poz. 194

Ustawa z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

Dz.U. 1945 nr 21 poz. 116

Dekret z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.

Dz.U. 1937 nr 33 poz. 255

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości.

Dz.U. 1925 nr 34 poz. 234

Ustawa z dnia 18 marca 1925 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1924 r. o dniach świątecznych.

Dz.U. 1924 nr 101 poz. 928

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1924 r. o dniach świątecznych.

Dz.Pr.P.P. 1919 nr 38 poz. 281

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o święcie narodowem trzeciego maja.

Dz.Pr.P.P. 1919 nr 16 poz. 218

Dekret o święcie narodowym z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP