Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 992

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2017 poz. 887

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2017 r. sygn. akt P 34/15

Dz.U. 2017 poz. 396

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2016 poz. 2234

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Dz.U. 2016 poz. 2020

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 1265

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 1248

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt SK 40/14

Dz.U. 2016 poz. 1247

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt P 131/15

Dz.U. 2016 poz. 372

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2015 poz. 2253

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Dz.U. 2015 poz. 2205

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Dz.U. 2015 poz. 1268

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1220

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1217

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1066

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 1594

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2014 poz. 637

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych

Dz.U. 2014 poz. 504

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

Dz.U. 2014 poz. 502

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 267

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 18/13

Dz.U. 2014 poz. 159

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2013 poz. 1380

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2013 poz. 996

Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2013 poz. 675

Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 1491

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dz.U. 2012 poz. 622

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt P 12/10

Dz.U. 2012 poz. 444

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2012 poz. 78

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1463

Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1270

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U. 2010 nr 77 poz. 512

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1383

Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1654

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 119 poz. 771

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 16/06

Dz.U. 2007 nr 115 poz. 792

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 47 poz. 318

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007 r. sygn. akt P 45/06

Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1615

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1232

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.

Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1231

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.

Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1264

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 28 poz. 245

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

Dz.U. 2004 nr 28 poz. 244

Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1432

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2074

Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1075

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 2000 nr 53 poz. 633

Ustawa z dnia 11 maja 2000 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1999 nr 65 poz. 743

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Dz.U. 1999 nr 65 poz. 742

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1999 nr 65 poz. 741

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1999 nr 10 poz. 88

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.

Dz.U. 1998 nr 25 poz. 131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych.

M.P. 1997 nr 13 poz. 117

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 1997 r.

M.P. 1995 nr 29 poz. 345

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1995 r.

M.P. 1995 nr 14 poz. 173

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1995 r.

M.P. 1995 nr 10 poz. 135

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

M.P. 1994 nr 50 poz. 428

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 września 1994 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1994 r.

M.P. 1992 nr 9 poz. 68

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 marca 1992 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1992 r.

Dz.U. 1991 nr 110 poz. 474

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

M.P. 1991 nr 44 poz. 312

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1992 r.

M.P. 1991 nr 29 poz. 217

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 września 1991 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1991 r.

Dz.U. 1989 nr 52 poz. 310

Obwieszczenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.

Dz.U. 1985 nr 21 poz. 97

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1983 nr 33 poz. 157

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

Dz.U. 1983 nr 30 poz. 143

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1980 nr 10 poz. 30

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 kwietnia 1980 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P. 1978 nr 33 poz. 123

Uchwała Rady Państwa z dnia 5 października 1978 r. w sprawie ustalenia wykładni przepisów ustawowych o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Dz.U. 1978 nr 28 poz. 121

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

Dz.U. 1978 nr 23 poz. 105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1975 nr 34 poz. 185

Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1975 nr 34 poz. 183

Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym.

Dz.U. 1974 nr 51 poz. 336

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1974 nr 51 poz. 325

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku.

Dz.U. 1974 nr 50 poz. 319

Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U. 1974 nr 50 poz. 317

Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie Prawa o notariacie.

Dz.U. 1974 nr 50 poz. 316

Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

M.P. 1974 nr 42 poz. 263

Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

Dz.U. 1973 nr 12 poz. 89

Ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. o zmianie przepisów dotyczących stopni naukowych i tytułów naukowych oraz organizacji instytutów naukowo-badawczych.

Dz.U. 1971 nr 21 poz. 200

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1970 nr 16 poz. 141

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 czerwca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1970 nr 4 poz. 35

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 98

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U. 1968 nr 7 poz. 42

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1967 nr 13 poz. 55

Ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1965 nr 52 poz. 318

Ustawa z dnia 14 grudnia 1965 r. o zmianie prawa o notariacie.

M.P. 1965 nr 16 poz. 66

Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie uznania czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby przebytej przez pracownika w czasie przejściowego pobytu za granicą.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278

Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U. 1964 nr 6 poz. 40

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1963 nr 19 poz. 106

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o notariacie.

Dz.U. 1960 nr 54 poz. 311

Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.

Dz.U. 1960 nr 10 poz. 64

Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U. 1951 nr 36 poz. 276

Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP