Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
 
< powrót
 
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 208

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Helsinkach dnia 7 lipca 2006 r.

Dz.U. 2007 nr 34 poz. 207

Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Helsinkach dnia 7 lipca 2006 r.

Dz.U. 2005 nr 234 poz. 1997

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej

Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1993

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2003 r. sygn. akt K 4/02

Dz.U. 2003 nr 83 poz. 760

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1059

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Dz.U. 2000 nr 13 poz. 158

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.

Dz.U. 1997 nr 120 poz. 758

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.

M.P. 1997 nr 16 poz. 158

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 marca 1997 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1997 nr 8 poz. 61

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz uprawnień pracowniczych posłów i senatorów.

M.P. 1995 nr 46 poz. 533

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1995 nr 29 poz. 344

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1995 nr 13 poz. 166

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1994 nr 120 poz. 590

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

M.P. 1994 nr 66 poz. 594

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1995 r.

M.P. 1994 nr 65 poz. 586

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1994 nr 64 poz. 277

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

Dz.U. 1994 nr 53 poz.214

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

M.P. 1994 nr 50 poz. 427

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1994 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1994 nr 33 poz. 275

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 czerwca 1994 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1994 nr 31 poz. 113

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Dz.U. 1994 nr 26 poz. 94

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

M.P. 1994 nr 17 poz. 132

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 1994 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1994 nr 14 poz. 110

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1994 r.

M.P. 1993 nr 64 poz. 573

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1993 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1993 nr 47 poz. 452

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1993 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1993 nr 29 poz. 316

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127

Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

M.P. 1993 nr 12 poz. 81

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 marca 1993 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1992 nr 83 poz. 425

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dz.U. 1992 nr 77 poz. 393

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

Dz.U. 1992 nr 57 poz. 278

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

M.P. 1992 nr 38 poz. 281

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1992 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1992 nr 30 poz. 210

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 września 1992 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1992 nr 29 poz. 129

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

M.P. 1992 nr 16 poz. 122

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie podwyższania kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1992 nr 8 poz. 60

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 marca 1992 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1992 nr 8 poz. 31

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U. 1991 nr 117 poz. 509

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

Dz.U. 1991 nr 103 poz. 449

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 października 1991 r. w sprawie ustalania prawa do renty inwalidzkiej rolniczej oraz zgłaszania i ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej.

Dz.U. 1991 nr 79 poz. 349

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

M.P. 1991 nr 44 poz. 311

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1991 nr 30 poz. 224

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 września 1991 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1991 nr 29 poz. 217

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 września 1991 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1991 r.

M.P. 1991 nr 19 poz. 138

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P. 1991 nr 9 poz. 69

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

M.P. 1990 nr 47 poz. 362

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 grudnia 1990 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1989 nr 61 poz. 366

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1989 nr 61 poz. 364

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.

Dz.U. 1989 nr 27 poz. 145

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.

Dz.U. 1988 nr 29 poz. 199

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podwyższania niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1987 nr 8 poz. 48

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1985 nr 48 poz. 255

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1985 r. w sprawie zasad przysposobienia zawodowego osób uprawnionych do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Dz.U. 1984 nr 30 poz. 151

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1984 r. w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1983 nr 73 poz. 325

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dz.U. 1983 nr 65 poz. 294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych.

Dz.U. 1983 nr 55 poz. 244

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 września 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Dz.U. 1983 nr 44 poz. 200

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej.

Dz.U. 1983 nr 16 poz. 79

Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.

Dz.U. 1982 nr 38 poz. 251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.

Dz.U. 1981 nr 31 poz. 174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1981 nr 30 poz. 166

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dz.U. 1978 nr 5 poz. 13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1978 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.

Dz.U. 1977 nr 10 poz. 40

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.

Dz.U. 1976 nr 41 poz. 242

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby.

Dz.U. 1976 nr 40 poz. 238

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.

Dz.U. 1976 nr 36 poz. 212

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1976 r. w sprawie postępowania o odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową.

Dz.U. 1976 nr 29 poz. 172

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1976 r. w sprawie zawierania przez uspołecznione zakłady pracy umów ubezpieczenia w związku z wypadkami przy pracy.

Dz.U. 1976 nr 11 poz. 64

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1976 r. w sprawie zasad i trybu pokrywania przez zakłady pracy wydatków na świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 1976 nr 3 poz. 20

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1976 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą więzienną.

Dz.U. 1975 nr 33 poz. 179

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.

Dz.U. 1975 nr 32 poz. 176

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 1975 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariusza Służby Więziennej ze służbą wskutek wypadku lub choroby.

Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U. 1974 nr 51 poz. 334

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 287

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

M.P. 1974 nr 9 poz. 69

Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie ugodowego załatwiania roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków.

Dz.U. 1973 nr 13 poz. 93

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby.

Dz.U. 1973 nr 11 poz. 84

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1973 nr 11 poz. 83

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ze służbą wskutek wypadku lub choroby.

M.P. 1973 nr 4 poz. 29

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia rentowe i odszkodowawcze.

Dz.U. 1972 nr 53 poz. 345

Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1972 nr 53 poz. 342

Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.

M.P. 1971 nr 8 poz. 58

Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie dochodzenia przed sądami powszechnymi odszkodowań za następstwa wypadków przy pracy lub chorób zawodowych po wprowadzeniu systemu świadczeń ustawą z dnia 23 stycznia 1968 r.

Dz.U. 1970 nr 16 poz. 138

Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

Dz.U. 1959 nr 27 poz. 167

Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach.

Dz.U. 1953 nr 23 poz. 93

Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

Dz.U. 1949 nr 31 poz. 236

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 42), dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej w 1934 r.), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.

Dz.U. 1949 nr 31 poz. 235

Konwencja (nr 42) o chorobach zawodowych z roku 1934 (zrewidowana) (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).

Dz.U. 1949 nr 18 poz. 110

Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu o Straży Leśnej.

Dz.U. 1948 nr 34 poz. 233

Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji konwencji nr nr 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 42, przyjętych na sesjach VIII, XVII I XVIII ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U. 1946 nr 41 poz. 238

Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej.

Dz.U. 1937 nr 86 poz. 620

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 listopada 1937 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonych przez Polskę i szereg innych państw dokumentów ratyfikacyjnych projektu konwencji z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe.

Dz.U. 1937 nr 86 poz. 619

Konwencja w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjęta w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.

Dz.U. 1937 nr 24 poz. 149

Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie ratyfikacji projektów konwencji, przyjętych dnia 10 czerwca 1925 r. na VII sesji ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy w sprawie: 1) odszkodowania za wypadki przy pracy i 2) odszkodowania za choroby zawodowe.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP