Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  świetlice dziecięce:
 
< powrót
 
M.P. 1995 nr 31 poz. 366

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P. 1994 nr 10 poz. 80

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Dz.U. 1984 nr 49 poz. 253

Ustawa z dnia 10 października 1984 r. o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234

Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

M.P. 1972 nr 28 poz. 156

Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14 kwietnia 1972 r. zmieniające zarządzenie Ministra Oświaty w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Dz.U. 1972 nr 16 poz. 114

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela.

M.P. 1969 nr 5 poz. 50

Zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek kształcenia artystycznego.

M.P. 1966 nr 17 poz. 96

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 15 kwietnia 1966 r. w sprawie prowadzenia i finansowania zawodowych szkół przyzakładowych, internatów, przedszkoli, świetlic dziecięcych, ogrodów jordanowskich oraz wczasów dla dzieci i młodzieży w ramach działalności pozaoperacyjnej przedsiębiorstw państwowych.

M.P. 1965 nr 13 poz. 48

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160

Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP